A?r? Da?? Efsanesi d?nyaya a??ld?

Ya?ar Kemal?in dev eserinden operaya aktar?lan ve ?etin I??k?zl??n?n m?zi?iyle s?slenen ?A?r? Da?? Efsanesi?nin CD?si, ?The Legend of Mount Ararat? ismiyle Avrupal? yap?mc? firma taraf?ndan d?nya pazar?na sunuldu.


Ya?ar Kemal?in dev eserinden operaya aktar?lan ve ?etin I??k?zl??n?n m?zi?iyle s?slenen ?A?r? Da?? Efsanesi?nin CD?si, ?The Legend of Mount Ararat? ismiyle Avrupal? yap?mc? firma taraf?ndan d?nya pazar?na sunuldu. D?nya pr?miyeri 1988-89 sanat sezonunda Ankara Devlet Opera ve Balesi taraf?ndan C?neyt G?k?er?in rejisiyle ger?ekle?tirilen ?A?r? Da?? Efsanesi?nin yan? s?ra, alb?mde yer alan di?er CD?de de ?ngiliz koreograf Alfred Rodrigues?in imzas?n? ta??yan ?Judith? balesinin m?zikleri yorumlan?yor. Her iki eser de ?ef Erol Erdin? y?netimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestras? taraf?ndan seslendirildi. TRT ile ortak yap?m olan alb?m?n kay?tlar?, TRT ve Bilkent ?niversitesi?nin st?dyolar?nda yap?ld?. Ya?ar Kemal?in 1970 tarihli eseri olan ?A?r? Da?? Efsanesi?, 1975 y?l?nda Memduh ?n??n kamera arkas?na ge?ti?i sinema filmine de konu oldu. Senaryosunu ?mer L?tfi Akad, Duygu Sa??ro?lu ve Memduh ?n??n kaleme ald??? filmde, Fatma Girik, Hakan Balamir ile Hayati Hamzao?lu rol alm??t?. Ya?ar Kemal?in klasikle?mi? yap?t?, tiyatro oyunlar?na da konu oldu. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net