Madam Bovary trt2 23.30

?Madame Bovary? (1991)
Y?netmen:Claude Chabrol
Oyuncular:Isabelle Huppert, Jean-Fran?ois Balmer, Christophe Malavoy, Jean Yanne


D?nya edebiyat?n?n en ?nemli eserlerinden say?lan Madame Bovary, y?netmen Chabrol?un usta anlat?m? ve Isabelle Huppert?in g?z kama?t?r?c? oyunculu?uyla dikkat ?ekiyor. 19. y?zy?lda bir Frans?z kasabas?nda ya?ayan Emma Bovary (Isabelle Huppert), g?zel oldu?u kadar h?rsl? bir kad?nd?r.
Ya?am?nda g?r?n?rde her ?ey yolunda gitmektedir; kendisini seven, iyi kalpli bir e?i ve k???k bir k?z? vard?r. Ancak doktor e?inin sa?lad??? t?m olanaklara ra?men, Emma tutkulu a?klar ve l?ks dolu bir ya?am d??ler.
www.evrensel.net