?ocuklara h?z?nl? veda?.

Antakya?da sonbahar ya?an?rken; belediye park?nda bulunan ku?u ve ?rdekler de art?k eskisi gibi ?ocuklar?n ilgisini ?ekmez hale geldi. Hafif so?uklar?n bast?rmas? ve okul zillerinin ?almas?yla, ?rdekler yaln?zl?klar?yla ba? ba?a ...


Antakya?da sonbahar ya?an?rken; belediye park?nda bulunan ku?u ve ?rdekler de art?k eskisi gibi ?ocuklar?n ilgisini ?ekmez hale geldi. Hafif so?uklar?n bast?rmas? ve okul zillerinin ?almas?yla, ?rdekler yaln?zl?klar?yla ba? ba?a kald?lar?
Yo?un ilgiden sonra ?kendi kaderlerine? terk edilen ?rdekler; k?resel ?s?nma bir yana kals?n, sessiz sedas?z, o bol ?ocuklu park?n ?zlemiyle ak?am gezintisine ailece ??km?? gibiler?(Foto?raf:Murat Altun?z)
www.evrensel.net