??ran bariz tehdit de?il?

ABD?nin eski ba?kanlar?ndan Jimmy Carter, ?ran??n ?srail?e sald?rmas?n?n ?uzak bir ihtimal? oldu?unu ifade ederek, ??ran??n, ?srail?e sald?rma ihtimali, uzakl?k ve ?srail?in sahip oldu?u kapasite itibar?yla neredeyse d???n?lemez...


ABD?nin eski ba?kanlar?ndan Jimmy Carter, ?ran??n ?srail?e sald?rmas?n?n ?uzak bir ihtimal? oldu?unu ifade ederek, ??ran??n, ?srail?e sald?rma ihtimali, uzakl?k ve ?srail?in sahip oldu?u kapasite itibar?yla neredeyse d???n?lemez bir olas?l?kt?r? dedi. Carter, ?ran??n ?srail i?in ?bariz bir tehdit olmad???n?? da s?yledi.
Emory ?niversitesi?nde yapt??? konu?mada ABD eski ba?kan? ayr?ca, ??srail ve Filistin?in Gazze ve Bat? ?eria?da ya?ad??? gerginlik ?u an ?srail ulusunun g?venli?i i?in ?ran?dan daha b?y?k bir tehdit? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net