Fotoğraf: Evrensel

Ba?bakan alacakl?ym??

Erdo?an, 12 Eyl?l 2007 itibariyle sahip oldu?u ta??nmaz ve nakdi mal beyan?n? bildirirken, 312 bin 500 YTL de alaca?? oldu?unu bildirdi.
Ba?bakanl?k Bas?n Merkezi, internet sitesinde Ba?bakan Recep Tayyip...


Erdo?an, 12 Eyl?l 2007 itibariyle sahip oldu?u ta??nmaz ve nakdi mal beyan?n? bildirirken, 312 bin 500 YTL de alaca?? oldu?unu bildirdi.
Ba?bakanl?k Bas?n Merkezi, internet sitesinde Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ve e?inin mal beyan?n? yay?nlad?. Listeye g?re Erdo?an??n iki arsas? ile banka hesaplar?nda emekli ikramiyesi, hisse senetleri, emekli maa?? ve milletvekili maa?lar? toplam?ndan olu?an 1 milyon 803 bin YTL ve 9 bin 890 Avro paras?; 312 bin 500 YTL de alaca?? bulunuyor. E?i Emine Han?m??n ise sadece 2006 model Wolkswagen Passat arabas? var.
Ba?bakanl?k Bas?n Merkezi?nin internet sitesinde yay?nlanan malvarl??? listesine g?re Erdo?an??n, 12 Eyl?l 2007 tarihi itibariyle mal beyan? ??yle:
Ta??nmaz mal bilgileri: Arnavutk?y-Bolluca k?y? 376 metrekare arsa (40 bin YTL), G?neysu-Dumankaya k?y? 2 bin metrekare arsa (10 bin YTL).
Banka ve menkul de?erler: Banka hesaplar?nda 1 milyon 803 bin 854 YTL ile 9 bin 890 Avro (?irket hisselerinin sat?? geliri, emekli ikramiyesi, emekli maa?? ve milletvekili maa?lar?n?n toplam?).
Alacaklar: 312 bin 500 YTL
E?ine ait mal bilgileri: 2006 model Wolks-wagen Passat araba. (HABER MERKEZ?)

Ge?en y?lki mal beyan?

Erdo?an??n 7 ?ubat 2006 tarihli mal beyan? ise ??yleydi:
Ta??nmaz mal bilgileri: Arnavutk?y-Bolluca k?y? 376 metrekare arsa (40 bin YTL), G?neysu-Dumankaya k?y? 2 bin metrekare arsa (10 bin YTL).
Banka ve menkul de?erler: Banka hesaplar?nda 1 milyon 361 bin 290 YTL (?irket hisselerinin sat?? geliri, emekli ikramiyesi, emekli maa?? ve milletvekili maa?lar?n?n toplam?), 120 bin ABD Dolar?.
E?ine ait mal bilgileri: 2006 model Wolks-wagen Passat araba, muhtelif tak?lar.
www.evrensel.net