Sevenleri Ahmet Kaya?y? unutmad?

Fransa?n?n ba?kenti Paris?te 2000 y?l?nda ge?irdi?i kalp krizi sonucu ya?am?n? yitiren ?zg?n m?zi?in unutulmaz sanat??s? Ahmet Kaya, halen sevenlerinin g?nl?nde. Aradan 7 y?l ge?mesine ra?men televizyon ve radyolarda par?alar? eskimeden ?al?nan Kaya?n?n kasetleri de en ?ok satanlar aras?nda


Fransa?n?n ba?kenti Paris?te 2000 y?l?nda ge?irdi?i kalp krizi sonucu ya?am?n? yitiren ?zg?n m?zi?in unutulmaz sanat??s? Ahmet Kaya, halen sevenlerinin g?nl?nde. Aradan 7 y?l ge?mesine ra?men televizyon ve radyolarda par?alar? eskimeden ?al?nan Kaya?n?n kasetleri de en ?ok satanlar aras?nda.
T?rkiye?de K?rtlere y?nelik lin? kampanyas?n?n bir benzerini ya?ad?ktan sonra ?lkeyi terk etmek zorunda kalan ve 16 Kas?m 2000 tarihinde ya?am?n? yitiren K?rt sanat?? Ahmet Kaya, ?l?m?n?n 7?inci y?l?nda halen en ?ok dinlenenler aras?nda. Adana?da uzun bir d?nem kapal? kald?ktan sonra yakla??k 6 ayd?r yay?n hayat?na yeniden ba?layan Radyo D?nya yay?nc?s? Rohat Emek?i, gelen istekler aras?nda en ?ok Ahmet Kaya?n?n par?alar?n?n yer ald???n? s?yledi. Kaya?n?n yapt??? m?zikle T?rkiye?de bir de?er haline geldi?ini belirten Emek?i, Kaya?n?n ??kard??? alb?mlerde yer verdi?i protest m?zi?iyle t?m insanlara seslendi?ini vurgulad?. Kaya?n?n eserlerinde kendini bulan kitlenin halen potansiyelini korudu?unu ifade eden Emek?i, Kaya?n?n 2 milyon 700 bin satan ??ark?lar?m Da?lara? isimli alb?m?n? ?rnek g?sterdi.
Sipari?lerde Ahmet Kaya yo?unlukta
Adana?n?n Bankalar Caddesi?nde kaset?ilik yapan Kerim Erdem de, 27 y?ll?k mesle?ine Kaya?n?n kasetlerini tabla ?zerinde satarak ba?lam??. Kaset?i d?kkan?na gelen sipari?lerde halen Ahmet Kaya?n?n yo?un olarak istendi?ini belirten Erdem, ?Bunun yan?nda bize gelen kar???k kaset sipari?lerinde de yine en ?ok istenen Ahmet Kaya? dedi.
3 y?ld?r baba mesle?i olan kaset i?i ile u?ra?an 16 ya??ndaki Leyla Kaya da kendilerine verilen kar???k kaset listesinde de en ?ok yer verilen ismin Ahmet Kaya oldu?unu belirterek, ?Dinle sevgili ?lkem kaseti neredeyse yok sat?yor. Ahmet Kaya ?l?m?nden sonra, yeni alb?m ??karmad??? halde insanlar b?kmadan eski alb?mlerini tercih edebiliyor? dedi. (Adana/D?HA)
Metin ?nan
www.evrensel.net