‘Kürt açılımı’nın içini doldur

Avrupa Birliği Komisyonu, 14 Ekim’de açıklayacağı “Türkiye İlerleme Raporu”nun ilk taslağını oluşturdu. Raporda geniş yer ayrılan ve son olarak Başbakan Erdoğan ile İçişleri BakanıAtalay tarafından ‘Milli Birlik Projesi’ olarak...


Avrupa Birliği Komisyonu, 14 Ekim’de açıklayacağı “Türkiye İlerleme Raporu”nun ilk taslağını oluşturdu. Raporda geniş yer ayrılan ve son olarak Başbakan Erdoğan ile İçişleri BakanıAtalay tarafından ‘Milli Birlik Projesi’ olarak adlandırılan ‘Kürt açılımı’nın içinin mutlaka doldurulması gerektiği belirtiliyor.
Taslak raporda, TRT Şeş’in açılması,, askeri mahkemelerin yeniden yapılanması, Avrupa Birliği sürecine tam mesai harcayacak olan bir başmüzakerecinin atanması ve Kürt açılımı çabaları hükümetin olumlu adımları olarak sıralanıyor.
SOMUT ADIM İSTENDİ
Raporda, geniş yer ayrılan ve hükümetin ilk aşamada ‘Kürt açılımı’ adıyla gündeme getirdiği hazırlıklarının içeriğinin mutlaka doldurulması ve toplumsal bir mutabakat ile uzlaşı sağlanmasının önemine değiniliyor. Bu konudaki çabaların bir an önce somut neticeye ulaşması yönünde çağrıda bulunuluyor. Rapor, Türkiye’nin limanlarını Kıbrıs Rum yönetimine açması için tanınan sürenin sonbaharda sona ermesi açısından da özellikle önem taşıyor.
LİMANLAR AÇILMADI
Avrupa Komisyonu’nun, hazırladığı taslakta “Türkiye’nin bu konudaki yükümlülüğünü yerine getirmediği hatırlatılıyor. Ancak Kıbrıs’ta müzakerelerin sürdüğü kaydediliyor ve üye ülkelerden bir talep gelmedikçe, 8 başlığa ek olarak yeni müzakere başlıklarının askıya alınması planlanmıyor.
ERMENİSTAN’LA DİYALOG
Ermenistan ile Türkiye arasındaki gelişmeleri memnuniyetle karşılayan Avrupa Komisyonu, bu yöndeki değerlendirmelerini de önümüzdeki günlerde taslağa eklemeye hazırlanıyor.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ GERİLEDİ
Raporda olumsuz olarak değerlendirilen konular arasındaysa ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ile siyasi reform eksikliği yer alıyor. Avrupa Komisyonu kaynakları, TCK’nın 301’inci maddesine yapılan değişikliğe rağmen ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü konusunda eksikliklerin hatta olumsuz anlamda geriye dönüşün olduğunu dile getiriyor.
Ruhban Okulu’nun henüz açılmadığına, Patrikhanenin ekümenik statüsünün tanınmadığına ve diğer dini azınlıkların hakları konusunda sorunlar yaşandığına vurgu yapılıyor.
Asker-sivil ilişkileri konusunda henüz AB standartlarına ulaşılamadığı bir kez daha tekrarlanıyor.
(HABER MERKEZİ)
www.evrensel.net