Dini kimlikler konferansı

GOETHE Enstitüsü, laiklik ve din ilişkisinin masaya yatırıldığı bir konferans düzenliyor. “Almanya Türkiye Etkileşiminde Dini Kimlik ve Kurumlara Kültürlerarası Bakış” başlıklı etkinlikte, 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da bölgesel kimliklerin yeniden güçlenmesi, küreselleşme ve uluslararası göç gibi süreçlerin etkisiyle kültürel çeşitliliğin belirginlik ve meşruiyet kazanmasının sonuçları tartışılacak. Etkinliğe yön veren düşünce; Avrupa demokrasisinin, devletlerin etnik ve dini gruplara ve kimliklere karşı tarafsız yaklaşıyor olması gerektiği.


GOETHE Enstitüsü, laiklik ve din ilişkisinin masaya yatırıldığı bir konferans düzenliyor. “Almanya Türkiye Etkileşiminde Dini Kimlik ve Kurumlara Kültürlerarası Bakış” başlıklı etkinlikte, 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da bölgesel kimliklerin yeniden güçlenmesi, küreselleşme ve uluslararası göç gibi süreçlerin etkisiyle kültürel çeşitliliğin belirginlik ve meşruiyet kazanmasının sonuçları tartışılacak. Etkinliğe yön veren düşünce; Avrupa demokrasisinin, devletlerin etnik ve dini gruplara ve kimliklere karşı tarafsız yaklaşıyor olması gerektiği.
Özellikle Almanya ve Türkiye, bu konuda karşılıklı bir ilişki ve etkileşim içinde olduğu için Alman toplumu çok kültürlülük, entegrasyon, İslam gibi konuları daha çok Türkiyeli göçmenler ve Türkiye’yi göz önünde bulundurarak tartışıyor ve bu süreç sırasında, kendini yeniden tanımlamaya çalışıyor.
Konferansta, bir taraftan her iki ülke açısından dinin, ulusun oluşumu sürecindeki tarihi rolü, diğer taraftan her iki ülkede de bugün devletle ilgisi olan ve olmayan aktörlerin, dini kimlikleri nasıl yeniden tanımladıkları ve bunu politik süreçlerde nasıl kullandıkları ele alınacak.
Konferans, Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Küresel İncelemeler Merkezi (KİM) ile ortaklaşa düzenleniyor ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Beşiktaş Yerleşkesi’nde gerçekleştiriliyor. Konferansa Türkiye, İtalya, ABD, İngiltere, Avusturya ve Almanya’dan araştırmacılar katılacak.
(KÜLTÜR SERVİSİ)
www.evrensel.net