Ölümle burun buruna çalışıyorlar

Türkiye Maden-İş Sendikası, Türkiye’nin, ILO’nun 176 Sayılı Madenlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesini imzalaması için harekete geçti.


Türkiye Maden-İş Sendikası, Türkiye’nin, ILO’nun 176 Sayılı Madenlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesini imzalaması için harekete geçti.
Maden-İş Genel Başkanı İsmail Aslan’ın Türk-İş’e gönderilen yazıda, Türkiye’de madencilik sektöründeki kaza sayısının, kaza sıklık oranının, ölüm ve yaralanma olaylarının gelişmiş ülkelerin bir kaç katı olduğuna dikkat çekildi.
Türk-İş’e gönderilen yazıda, ILO istatistiklerine göre, gelişmiş ülkelerde her 100 bin işçiden yılda 13’ünün, orta grup ülkelerde 50’sinin, Türkiye’de ise 44’ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Sektördeki en büyük problemlerden birinin meslek hastalıkları ve özellikle pnömokonyozis (tozların solunmasıyla oluşan akciğer hastalığı) istatistiklerindeki eksiklik olduğu vurgulanan yazıda, bu konudaki istatistikler incelendiğinde Türkiye’nin gelişmiş ülkelerden daha iyi durumda olduğu, bunun kayıt altına alınmamış vakalardan kaynaklandığı ifade edildi.
İlgili ILO sözleşmesinin hükümet tarafından onaylanmasının maden iş yerlerine ulusal kanunların yaptırımlarından daha büyük bir yaptırımlar getirmeyeceğine dikkat çekilen yazıda, “Bu sözleşmenin imzalanması Türkiye’deki maden işçilerinin çalışma koşullarının ulusal kanunların yanı sıra uluslararası bir sözleşmeyle de koruma altına alınması için son derece büyük önem taşımaktadır. 82. ILO Konferansında onaylanan Madenlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sözleşmesi’nin hükümetimiz tarafından imzalanıp bir an önce yürürlüğe konulması ve ulusal mevzuatın bu uluslararası standartlar esas alınarak yeniden düzenlenmesinin, uygulama ve denetim konusunda yıllardır sendikamız ve bizzat ILO tarafından gözlemlenen eksikliklerin giderilmesine, madencilikte yaşanan işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlarına kalıcı çözüm getireceğine inanıyoruz” denildi.
Türkiye’nin, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda hazırlanmış birçok ILO sözleşmesini ve ikili anlaşmayı onayladığına dikkat çekilen yazıda, “Bu dağınıklık bir çok işçi, işveren, yönetici ve uzmanların bile zihinlerini karıştırdığından, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması, uygulanması ve denetlenmesinde bir sistemsizlik ve buna bağlı olarak pek çok aksaklıklar yaşanmaktadır. Ölümle sonuçlanan iş kazalarında madencilik sektörü yüzde 4’lük payla üst sıralarda yer almaktadır. Son yıllarda ölüm sayısında düşüş gözlemlenmekle birlikte madencilik hala en kötü kaza istatistiklerine sahip sektörler arasında yer almaktadır” denildi. (İSTANBUL)
www.evrensel.net