HUKUK KÖŞESİ

 • SORU: Kıdem tazminatımı alarak iş sözleşmemi feshettiler. Ancak, benim hesapladığım ...


  SORU: Kıdem tazminatımı alarak iş sözleşmemi feshettiler. Ancak, benim hesapladığım tazminat ile işverenin hesapladığı tazminat bedeli arasında farklar var. Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır, yardımcı olursanız çok sevinirim.

  CEVAP: Kıdem tazminatı hesabında öncelikle esas alınacak olan ücret, son ücrettir. Yani iş sözleşmesinin feshedildiği anda geçerli olan ücret dikkate alınacaktır. Kıdem tazminatına esas alınacak olan son ücretin brüt ücret olacağı da Yargıtay tarafından ifade edilmektedir. Yani işçinin fiilen eline geçen ücret üzerinden değil, sigorta primi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret üzerinden hesaplama yapılmalıdır. Tazminata esas aylık ücret, saat ücretinin önce 7.5 sonra da 30 ile çarpımı sonucu belirlenmektedir.
  Kıdem tazminatına esas alınacak ücretin tespitinde İş Kanunu’nun 32. maddesinde belirtilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatler de göz önünde bulundurulur. Yargıtay da ilke kararlarında, ikramiye, devamlılık oluşturan prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, servis yardımı gibi ödemelerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacağını belirtmiştir. Örneğin, işçinin evli olup olmamasına göre ödenen aile yardımı, çocuk sayısına göre ödenen çocuk yardımı, gibi yardımların süreklilik arz etmesi durumunda kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacaktır. Ancak, bir defaya mahsus ödenen evlenme, doğum gibi yardımlar tazminat hesabında dikkate alınmaz.
  Dolayısıyla, kıdem tazminatı hesabınızı öncelikle aldığınız son brüt ücret üzerinden ve tüm bu düzenlilik arz eden yardımlarla birlikte hesaplamanız gerekmektedir.
  DEVRİM AVCI
  www.evrensel.net