Kadıköy Belediyesi’nde siyah çelenk

KADIKÖY Belediyesi çalışanları, toplusözleşme hakkı için Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk’ün makamına siyah çelenk bıraktı.


KADIKÖY Belediyesi çalışanları, toplusözleşme hakkı için Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk’ün makamına siyah çelenk bıraktı.
Toplusözleşme hakları için dün 2 saat iş bırakan Tüm Bel-Sen 3 No’lu Şube üyeleri, yaptıkları basın açıklamasıyla toplusözleşme ve grev hakkının uluslararası sözleşmelerden doğan temel haklar olduğuna dikkat çekti. Açıklamayı yapan Tüm Bel-Sen 3 No’lu Şube Başkanı Hasan Güzel, toplusözleşme haklarının tanınması için eylem ve etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bugüne kadar Kadıköy Belediyesi başkanı ve yönetimi, bu eylem ve etkinliklerimizi ne gördü ne de duydu” dedi. Müdürlerin, üyelerine iş bırakma eylemine katılmamaları için baskı yaptıklarını belirten Güzel, açıklamanın ardından Öztürk’ün makamına siyah çelenk bıraktı.
(İstanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net