Milli gelir güncelleniyor

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), gayri safi milli hasıla verilerini güncelleştiriyor. DİE'den yapılan açıklamaya göre, 1948, 1968 ve 1987 olmak üzere 3 kez baz yılı güncellemesi yapılan gayri safi milli hasıla serilerinde, dördüncü kez 1998 baz yıllı güncelleme gerçekleştiriliyor. Güncelleştirme çalışmalarında, 1998 yılı arz ve kullanımı ile ınput-output tabloları, 2000 yılı bina ve nüfus sayımı, 2001 tarım sayımı ile 2002 ve 2003 yılları hanehalkı bütçe anket sonuçlarını kullanacak olan DİE, işgücü girdi yaklaşımında da toplam imalat sanayini dikkate alacak.
www.evrensel.net