Her gün faize ipotekli

Türkiye her gün kötüye gidiyor. IMF'den kredi almakla övünen hükümet ülkeyi en borçlular listesinin ilk sırasına taşırken, bunun faturasından hiç bahsetmiyorlar.

Yeniyıl da IMF'ye endeksliTürkiye IMF programı yüzünden ağır krizler yaşarken, halkın yaşam koşulları daha da kötüleşirken yeniyılı da şimdiden IMF'nin isteklerine endeksledi. Yine stand-by anlaşmasının gerekleri yerine getirilecek, yeni niyet mektupları verilecek, IMF her ay gelip denetimlerini sürdürecek. Yani 2002'de de hükümetin uygulamaları açısından değişen bir şey olmayacak.Dünyada IMF aleyhine gelişen en büyük isyanlardan birisi Arjantin'de yaşanırken Türkiye IMF'nin çizdiği çöküş yolunda ilerlemekte ısrar ediyor. Aldığı borçlar ile övünen hükümet ülkeyi IMF'nin en borçlu ülkesi konumuna getirdi. Türkiye, stand-by düzenlemeleri ve mali yardımların başladığı 2000-2004 döneminde, IMF'den toplam 31.5 milyar dolar borç alacak. Türkiye'nin aldığı ve alacağı borç miktarı, yaklaşık 100 milyar dolarlık kredi portföyü bulunan IMF'nin kredi portföyünün üçte birini oluşturuyor.

Borçlar kabarıyorBu borcun faturası ise Türkiye'ye pahalıya maloluyor. Türkiye'nin 2000 yılı başından bu yana aldığı borcun, vadesi gelen 6.2 milyar dolarlık kısmı, gelecek yıl geri ödenecek. Şartları itibarıyla, bu kredinin maliyetinin yüksek olması nedeniyle ertelenmeyeceği ve zamanında ödeme yoluna gidileceği kaydediliyor. Yeni anlaşma çerçevesinde alınacak yaklaşık 12 milyar dolarlık borcun ise 2 yıl üç aylık kısmı geri ödemesiz olurken, dört yıl içinde tamamının geri ödenmesi gerekiyor. Öte yandan, Türkiye masası şefi Juha Kahkonen başkanlığındaki IMF heyeti, yeni anlaşma çerçevesindeki "gözden geçirme" çerçevesindeki incelemelerine Mart ayında başlayacaklar.İlk "gözden geçirme" Mart ayında başlayacak, bundan sonraki "gözden geçirme" Mayıs ayında, üçüncüsü ise Temmuz ayında gerçekleşecek. Temmuz ayından sonraki "gözden geçirme"ler ise üçer aylık dönemler halinde gerçekleştirilecek.İşte bu "gözden geçirme"lerin her birisi Türkiye'nin ekonomi politikasına yön verecek. IMF performans kriteri niteliğindeki uygulamaları takvime bağlayarak, bu kriterlerin gerçekleştirilmesine bakılarak diğer borç dilimleri serbest bırakılacak.Söz konusu kriterlerin başında ücret ve maaşların hedef enflasyona göre belirlenmesi var. Bunun yanında yeni yasal düzenlemeler de IMF'nin değişmez şartlarını oluşturuyor. Ayrıca 2001 yılında kriz yüzünden dondurulan özelleştirmeler de tekrar aynı hızda başlatılacak. 36 kamu kuruluşu özelleştirme kapsamına alındı. Ayrıca TBMM'ye hafta sonu sunulan "bankaların mali yapısını düzeltecek" tarası da krizin faturasını halka yıkacak uygulamalar arasında. Bu tasarı yeniyılda yasalaştırılacak.
www.evrensel.net