Kuraklık kavuruyor

Uyarılar dikkate alınmadı. Kuraklık, hasatla birlikte ilk sonuçlarını göstermeye başladı. Hububat rekoltesi yüzde 70 azaldı. Üretici ürününü tarlada bırakıyor.

Kuraklık kavuruyorNur KarabacakKuraklık tehlikesiyle ilgili uzmanların bütün uyarılarına kulak tıkanması, Türkiye genelinde başta hububat olmak üzere birçok tarımsal üründe verimin diğer yıllara göre yüzde 70'ler oranında düşmesine neden oldu. Hububat ve bazı tarımsal ürünlerde başlayan hasat kuraklığın sonuçlarını ortaya çıkardı. Birçok bölgede verim düşerken, bazı yörelerde üretici, alınacak ürün yapılacak masrafı bile karşılamayacağı için ürününü tarlada bıraktı. Tarımsal ürünlerdeki bu azalma ve barajlardaki su seviyesinin alarm vermesi, elektrik ve su kesintilerinin yanı sıra, IMF politikaları yüzünden işsizlik ve yoksulluğa mahkûm edilen halkın sofrasına bir kez daha ateş düşürecek. Zamanında önlem alınmaması, üreticiye üretimsizliği ve göçü dayatırken, halk birçok tarımsal ürünü bulamayacak ya da yükselen fiyatlar nedeniyle sadece manavların önünden geçerken görebilecek. Devlet Su İşleri (DSİ)'nin raporlarına göre, 35'e yakın enerji amaçlı barajdaki doluluk oranı kot düzeyinin altına inerek, diğer yıllara göre yüzde 30 azaldı. Hidroelektrik barajları ise neredeyse boş. Tüm uyarılara rağmen kılını kıpırdatmayanlar yüzünden, su ve elektrik kesintileri ile yine bedel ödeyen halk olacak.

Çıkış yolları kapatıldıKuraklık en büyük etkisini tahıl ambarı olan Konya başta olmak üzere İç Anadolu'daki illerde gösteriyor. Üretici sahipsizlikten yakınarak, çare bulunmasını, en azından borçlarının ertelenmesini istiyor. Ancak 3 Temmuz'da tarihli Resmi Gazete'ye göre, 7269 sayılı 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun' değiştirilerek afet fonu tasfiye edildi. Bu fona göre geçmişte kuraklıktan, selden ya da bir afet durumunda zarar gören üreticiye tohumluk dağıtılırken ya da ürün kaybı karşılanırken, fonun tasfiyesi ile üreticinin umutları bir kez daha boşa çıktı. Kuraklık ve tabi afet hallerinde çiftçilere tohumluk yardımı ve kredi borçlarının bir yıl ertelenmesini sağlayan 5254 sayılı yasa da kaldırılarak üreticinin tüm çıkış yolları kapatıldı. Kuraklık nedeniyle beklediğinin çok altında verim alan üretici, borçlarını ödemek içih ürününü tüccara satmak zorunda kaldı. Nerdeyse bir hükümet krizine neden olan buğday taban fiyatlarının düşük olması tüccarın da fiyatları düşük tutmasına neden oldu.
www.evrensel.net