Petrolde yeniden yapılanma yasası

Hazar bölgesinde üretilecek ham petrol, doğalgaz ve diğer petrol ürünlerinin Türkiye üzerinden Akdeniz'e taşınması çalışmaları çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yeniden yapılanmaya gidiyor.

Petrolde yeniden yapılanma yasası
Hazar bölgesinde üretilecek ham petrol, doğalgaz ve diğer petrol ürünlerinin Türkiye üzerinden Akdeniz'e taşınması çalışmaları çerçevesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yeniden yapılanmaya gidiyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıyla, bakanlık bünyesinde, "Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı" ile "Transit Petrol Boru Hatları Kurulu" oluşturuluyor.
Tasarının gerekçesinde, bakanlık bünyesinde petrol ve doğalgazın boru hatlarıyla taşınması konularında merkez teşkilatında görev yapacak herhangi bir birim bulunmadığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Bakü-Ceyhan petrol boru hattı ile ilgili çalışmalar, beklemeye tahammülü olmayan kritik bir dönüm noktasında bulunmakta olup, bu proje ülkemiz için son derece önemli bir prestij projesi niteliğindedir. Bu itibarla, bu proje ile ilgili iş programının süratle uygulanması, mutlaka dikkatle takip edilmesi ve çalışmaların öngörülen takvimde bir aksamaya meydan verilmeden tamamlanması, stratejik çıkarlarımız açısından hayati önem taşımaktadır."
Tasarıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ana hizmet birimi olarak, "Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı" kuruluyor. Söz konusu başkanlık, milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda, tahkim davalarının takibi ve teminat mektuplarının temininin zamanında yerine getirilmesi ve milletlerarası transit petrol geçiş projeleriyle ilgili sigortalama işlemlerini yürütmekle görevli bulunuyor.
Tasarı ayrıca, "Transit Petrol Boru Hatları Kurulu" adı altında sürekli bir kurul oluşturulmasını da öngörüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri, Dışişleri, Maliye Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcıları ve Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürü'nün katılımıyla oluşacak söz konusu kurul, petrol ve doğalgaz konusunda çalışmalar yapacak, yeni stratejiler ve politikalar tespit ederek bakanlığa ve bakanlık dışındaki karar organlarına gereken hukuki düzenlemeler konusunda önerilerde bulunacak.
Milletlerarası tahkim prosedürü ile yatırımcılara verilecek hak, vize, izin ve benzeri konularda hukuki ve idari uygulamaların usul ve esaslarını belirleyecek.
www.evrensel.net