26 milyon emekçi yeni yıla aç giriyor

Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, 26 milyon emekçinin 2000 yılına açlık sınırı altında girdiğini söyledi.

26 milyon emekçi yeni yıla aç giriyor
Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, 26 milyon emekçinin 2000 yılına açlık sınırı altında girdiğini söyledi. 1999 yılını emekçiler açısından değerlendiren Öztaşkın, "Halkın çıkarına olmayan her şeyi yapabilmeyi göze almış, çalışanları gözden çıkarmış, ücretlere sınır getiren, yabancı tekellerin çıkarına anayasasını değiştiren ve her ne pahasına olursa olsun gözü kapalı özelleştirme yapmaya çalışan, IMF'nin, Dünya Bankası'nın taşeronu bir hükümet ile 2000'e girilmektedir" dedi.
Ücretler eridi
26 milyon emekçinin yoksulluk sınırı altında yaşadığını belirten Öztaşkın, açıklamasında şu verilere yer verdi: "Kamu çalışanları gerçek ücretleri 1991'e göre yüzde 70 oranında geriledi. Özel sektör gerçek işçi ücretleri 1993'e göre yüzde 26 geriledi. Kamu sektörü gerçek işçi ücretleri 1993'e göre yüzde 7 geriledi. Gerçek asgari ücret 1963'e göre yüzde 5 geriledi."
Türkiye'de işsiz sayısının 6 milyona, işsizlik oranının yüzde 23.4'e yükseldiğini vurgulayan Öztaşkın, işten atılan sendika üye işçi sayısının 123 bin, toplam işten çıkarılan işçi sayısının 1.5 milyonu geçtiğini belirtti.
Sendikalılık oranı düştü
Türkiye'de sendika üyeliği oranının yüzde 10.2'ye düştüğünü söyleyen Öztaşkın, SSK'lı sayıları üzerinde yapılan bir hesaplamaya göre sendika üyeliğinin kamu kadrolu işçilerde yüzde 76.9'a, özel sektörde yüzde 6.2'ye düştüğünü ifade etti.
Esnekleşmenin özellikle ekonomik kriz karşısında en üst düzeylerde uygulandığına da dikkat çeken Öztaşkın, bunun sonucu olarak istihdamda bozulma, ücretlerde gerileme, çalışma koşulları ve sürelerinde önemli ölçüde ağırlaşma yaşandığını söyledi.
www.evrensel.net