Tahkimde yeni oyun

Özellikle enerji özelleştirmeleri konusundaki engelleri kaldırmak amacıyla uygulamaya sokulan uluslararası tahkim konusunda hükümet yeni bir oyun hazırlığında.

Tahkimde yeni oyun
Hükümet, uluslararası tahkimin, şimdi de geçmiş dönemde imzalanan ve Anayasa'ya aykırılık gerekçesi ile davası süren enerji sözleşmeleri için de "geriye dönük" olarak uygulanması çalışmaları yapıyor. Konuya ilişkin önerge TBMM Adalet Komisyonu'nda reddedilmişti. Ancak hükümet önergeyi TBMM Genel Kurulu gündemine getirmeyi düşünüyor.
Meclis'ten rekor bir oy çoğunluğu ile geçirilen uluslararası tahkim, daha önce imzalanmış enerji imtiyaz sözleşmelerine de uygulanmak isteniyor. Hükümetin, Anayasa değişikliği doğrultusunda tahkim uyum yasaları henüz Meclis'ten çıkmadan bazı imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde de geriye dönük olarak tahkim uygulamasına imkân tanınması için verdiği önerge, Adalet Komisyonu'nda reddedilince bu kez hükümet, benzer bir düzenlemeyi genel kurulda gündeme getirmeye hazırlanıyor.
1 Ocak 1998 tarihinden itibaren Danıştay Yasası'nda yapılacak değişikliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar yapılan bütün sözleşmelerde geriye dönük tahkime olanak tanınmasına karşı çıkan muhaliflerle iktidar arasında Adalet Komisyonu'nda kavgaya neden olan hükümet önergesi, çok sayıda hidroelektrik, termik santral ve elektrik dağıtım sözleşmesini kapsıyor.
www.evrensel.net