Irak 6 aylık uzatma istiyor

Irak, BM Güvenlik Konseyi'nin "gıda karşılığı petrol" programını, bugüne kadar olduğu gibi 6 ay değil, sadece 15 gün uzatmasına tepki gösterdi.

Irak 6 aylık uzatma istiyor
BM Güvenlik Konseyi'nin "gıda karşılığı petrol" programını, bugüne kadar olduğu gibi 6 ay değil, sadece 15 gün uzatmasına tepki göstererek Kerkük-Yumurtalık ve Kerkük-Mina El Bekr terminallerine petrol pompalamayı askıya alan Irak'ın, kısaca 986 sayılı karar olarak bilinen uygulamanın "eskisi gibi" sürdürülmesini kabule hazır olduğu belirtildi
Konsey'in izlenimi
Irak'ın BM daimi temsilcisi Büyükelçi Said Hasan, hükümetinin bu yoldaki talebini, BM'nin Irak'taki insani yardım programı yöneticisi Benon Savan ile yaptığı görüşmede dile getirirken, Iraklı yetkililerle görüşen BM yetkilileri, Irak'ın, programın eski şekliyle devamından yana olduğu izlenimini edindiklerini ifade ettiler.
Bu izlenim, Konsey Dönem Başkanı Slovenya Büyükelçisi Danilo Turk tarafından da üstü kapalı şekilde doğrulandı. Danilo Turk tarafından kapalı toplantıda Konsey üyelerine aynı yönde bilgi verildiği de öğrenildi.
Körfez Savaşı'ndan bu yana ambargo altında bulunan Irak, Konsey'in izniyle 6 aylık dönemlerde 5,26 milyar dolarlık petrol ihraç ederek, karşılığında halka dağıtılan ilaç ve gıda maddeleri ithal ediyor.
Altıncı 6 aylık dönemi 20 Kasım'da sona eren uygulama, Konsey bünyesinde görüş ayrılığı çıktığı için bu kez 6 ay yerine sadece 15 günlüğüne uzatıldı. 15 günlük süre 4 Aralık'ta dolacak. Konsey'in bu tarihten önce konu hakkında yeni bir karar alması gerekiyor.
Petrol fiyatları yükseldi
Konsey Dönem Başkanı Danilo Turk, Güvenlik Konseyi toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "yedinci 6 aylık dönemle ilgili herhangi bir sorun çıkacağını sanmadığını" ifade etti, ancak Konsey'in bu konuyu ne zaman ele alacağı konusunda açıklama yapmadı.
Güvenlik Konseyi'ndeki görüş ayrılığı, Rusya'nın Irak'ın petrol satışında uygulanan 5,26 milyar dolarlık tavanın kaldırılmasını ve yedek parça alımı için ayrılan 300 milyon dolarlık tahsisatın iki katına çıkartılmasını istemesi üzerine başgöstermişti. Irak'ın, BM'ye tepki olarak petrol pompalamayı durdurması, dünya petrol fiyatlarında hızlı bir yükselişe yol açmıştı.
www.evrensel.net