15 Kasım 1999 03:00

Bedelli askerliğin esasları belirlendi

Askerlik Kanunu'na geçici bir madde eklenerek uygulanan bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, 4 Mayıs 2000'e kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Paylaş
Bedelli askerliğin esasları belirlendi
Askerlik Kanunu'na bir geçici madde eklenmek süretiyle bedelli askerlik uygulamasına imkân tanıyan kanunun usul ve esasları ile uygulamaya ilişkin diğer konular belirlendi. Bedelli askerlik uygulamasına imkân tanıyan kanun gereğince bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlülerin başvuru, bedel ödeme, temel askerlik eğitimi, özlük hakları, terhis işlemleri, bedelin toplanması iadesi ile diğer usul ve esasları belirleyen Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, bedelli askerlik uygulamasından 1 Ocak 1973 tarihinden önce doğanlardan henüz askerlik hizmetine başlamamış olanlar, bedel ödemeye istekli olanlar, 4 Mayıs 2000 tarihine kadar yazılı olarak başvuruda bulunanlar, kanunda öngörülen bedeli ödeyenler ile 1 Ocak 1960 tarihinden önce doğmuş olanlardan 20 bin Alman Markı veya karşılığı bedel ödeyenler hariç olmak üzere askerlik şubelerince bildirilecek dönemde temel askerlik eğitimi yapanlar yararlanabilecekler.
Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, yurtiçinde askerlik şubesi başkanlıklarına, yabancı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına; hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulunanlar, bulundukları yerin cumhuriyet savcılıklarına müracaat edecekler.
1 Ocak 1973 tarihinden önce doğanlardan bedelli olarak askerlik yapmak isteyenler, 15 bin Alman Markı'nın ilk taksidini müracaat tarihinde öderken, 2. taksidi 4 Haziran 2000, 3. taksidi de 4 Eylül 2000 tarihine kadar yatıracaklar. 1 Ocak 1960 tarihinden önce doğmuş olanlar ise 20 bin Alman Markı'nın ilk taksidini müracaat tarihinde 5000 Alman Markı olarak öderken, 2. taksidini 4 Haziran 2000, 3. taksidini 4 Ağustos 2000, son taksidini de 4 Eylül 2000 tarihine kadar ödeyecekler.
Başvuruları kabul edilenlerden, Askerlik Kanunu gereğince erteli olanların ertelemeleri, müracaat tarihinden itibaren iptal edilirken, temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklar, Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek celp dönemlerinde, Genelkurmay Başkanlığı'nca belirlenecek birlik ve askeri kurumlara sevk edilecekler. Bunların geçici terhisleri ilgili birlik ve askeri kurumlarca yapılacak. Bunlar ile askerlik eğitimine tabi tutulmayacakların kesin terhisleri ise bedelin tamamının ödemelerinin ardından askerlik şubelerince yapılacak.
Askerliğine yedeksubay aday adayı olarak karar alınanlardan hastalık ve arızaları nedeniyle er olarak askerliğe elverişli olmadıklarına dair sağlık raporu düzenlenmiş olanlar, istekleri halinde bu esaslar kapsamında askerlik hizmetlerini yerine getirebilecek.
Yükümlülerden, bedel taksitlerinden herhangi birini kendisine bildirilen tarihe kadar ödemeyenler, sevke tabi olduğu celp döneminde geçerli mazereti olmaksızın temel askerlik eğitimine katılmayanlar, hükümlülük, tutukluluk, gözetim altında olmak veya askeri hastane sağlık kurulu raporu ile tevsik edilmiş hastalık halleri hariç olmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenecek en son celp döneminde de temel askerlik eğitimine başlamayanlar, kapsam dışına çıkarılacaklar.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Meclis'te Clinton 'nutuk'ları

SONRAKİ HABER

Çocuğuna cinsel istismardan yargılanan erkek, öldürdüğü eşini suçladı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa