Fotoğraf: AA

Ankara'da Clinton'ı karşılama

   hazırlıkları sürüyor

Ankara'da Clinton'ı karşılama
    hazırlıkları sürüyor
ABD Başkanı Bill Clinton'ın AGİT zirvesine katılmak için 15 Kasım'da Türkiye'ye gelmesi üzerine Ankara'da yapılacak protesto gösterisine yönelik çalışmalar sürüyor. 15 Kasım 1999 Pazartesi günü saat 12.30'da Kızılay'daki YKM binası önünde yapılacak eyleme, TMMOB İl Koordinasyonu Sözcüsü EMO, İHD Ankara Şubesi, 68'liler Birliği, Halkevleri Ankara Şubeler Platformu, ÇHD Genel Merkezi, EMEP, SİP ve DBP Ankara il örgütlerinin yanı sıra Dev Maden-Sen ve Enerji Yapı Yol-Sen genel merkezleri, SES, Tüm Sosyal-Sen, Tüm Maliye-Sen ve TÜMTİS Ankara şubeleri de destek verecek.
Kamu Emekçileri Sendikaları Ankara Şubeler Platformu'nun, eyleme kurumsal olarak destek vermeyeceği, bu konuda katılım kararının şubelere bırakıldığı, ancak platform üyelerinin bireysel olarak eyleme katılacakları öğrenildi. Eğitim-Sen Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Nazım Alkaya, "Sorun katılıp katılmama kararı değil. Biz tüm derneklerin, siyasi partilerin, sendikaların kısacası herkesin yer alacağı ortak bir platform önerdik. 'Siz ortaklaştıramazsanız biz kurum adına katılamayız' dedik. Böylesi bir ortaklık olmadı. Ancak biz eyleme katılım konusunda çağrı yapacağız" diye konuştu.
Haber-Sen Ankara Şube Başkanı Abdullah Kahraman ise eyleme şubeler platformunun kararı gereği tüzel kişilik olarak katılmayacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Eylemin partilerin öznesi olması gerektiğini düşündük. Eylemde pankart açmayacağız, ancak eyleme katılım konusunda tüm arkadaşlarımıza duyurusunu yapıyoruz."
Tüm Bel-Sen Ankara Şube Başkanı Tekin Araç da, "Şubeler platformu bireysel yönde katılım kararı aldı" dedi. Araç, eyleme çok sayıda kitle örgütü, sendika ve partinin katılım konusunda imza attığının hatırlatılması üzerine de şöyle dedi: "Eyleme katılım konusunda çağrı yapıyoruz. Afişlerini asıp, duyurusunu yapacağız. Ancak kurumsal olarak katılmayacağız."
BTS Ankara Şube Başkanı Yusuf Kenan Kaya ise "Bütün siyasi partilerin imza atması durumunda katılacaklarını, ancak böylesi bir ortaklığın oluşmadığını" söyledi.
HADEP'ten destek yok
Clinton'ın protesto edilmesine HADEP Ankara İl Örgütü'nün destek vermeyeceği öğrenildi. HADEP Ankara İl Yöneticisi Safiye Akalın, eyleme kesin olarak katılmayacaklarını söyledi, ancak katılmama gerekçesini açıklamak istemedi. ÖDP Ankara İl Örgütü'nün de eyleme destek vereceği, ancak eyleme katılım konusunda imza atıp atmama kararını bugün bildireceği öğrenildi.
www.evrensel.net