Devlet, vakıf üniversitelerine

   para akıtıyor

Devlet, vakıf üniversitelerine para akıtıyor
Öğrencilerden yıllık 4 ile 13 bin dolar arasında aldıkları öğrenim ücretleri ile trilyonlarca lira gelir elde eden özel vakıf üniversiteleri, 2000 yılında da devletten trilyonluk destek alacak. YÖK ve üniversitelere, 2000 yılı için 1999 yılında istedikleri ödenek miktarının altında 1.046 katrilyon lira ödenek ayrılırken, yurtiçi ve yurtdışındaki vakıf üniversitelerine, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 250 oranında bir artışla 40.5 trilyon lira aktarılacak.
2000 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı'nda yurtiçi ve Türk Cumhuriyetleri'ndeki vakıf üniversitelerine toplam 40.5 trilyon ödenek aktarılması öngörüldü. Devlet üniversitelerine ayrılan ödeneklerde geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60'lık bir artış gerçekleşirken, vakıf üniversitelerine yapılacak yardım ödeneklerinde ise artış oranı yüzde 250 düzeyine ulaştı. Yardımlardan aslan payını, Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi alacak. 1999 yılında 4.5 trilyon lira yardım alan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne 2000 yılında 17 trilyon, 3.5 trilyon alan Manas Üniversitesi'ne de 5.5 trilyon lira yardım verilecek. Bu arada Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yapımı için bütçeden 10 trilyon liralık katkı yapılacak.
Yurtiçindeki vakıf üniversitelerinin yardım ödeneklerindeki artış oranı yüzde 100 olarak gerçekleşirken, geçen yıl 4 trilyon lira yardım alan vakıf üniversitelerine, 2000 yılı için 8 trilyon lira ödenek ayrıldı. Yardımlardan Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi ile Işık Üniversitesi yararlanacak. İki öğretim yılı faaliyet gösterme zorunluluğunu dolduran üniversiteler de bu yıl ilk kez yardım alabilecek.
Vakıf üniversitelerinin alacağı yardım miktarları, Maliye Bakanlığı uzmanlarının, vakıf üniversitelerinin bütçeleri üzerinde yapacakları incelemelerden sonra kesinleşecek.
Vakıf üniversitelerine yapılacak yardım, devlet üniversitelerinde öğrenci başına yapılan harcama miktarının yarısının, ilgili üniversitedeki öğrenci sayısının çarpımı ile hesaplanıyor. Bu miktarın, vakıf üniversitelerinin toplam bütçelerinin yüzde 45'ini geçmemesi gerekiyor.
www.evrensel.net