Konfederasyon başkanları Demirel'e

   destek verdi

Konfederasyon başkanları Demirel'e
   destek verdi
Konfederasyon başkanları, kamuoyunun gündemini işgal eden cumhurbaşkanının nasıl seçileceğiyle ilgili tartışmaları "erken" bulurken, prensip olarak cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine "evet" dediler.
Türk-İş Başkanı Bayram Meral, cumhurbaşkanını halkın seçmesinin olumlu olabileceğini, fakat konunun yeni politik tartışmalar getireceğini ve Anayasa değişikliğinin gündeme geleceğini söyledi. DİSK Başkanı Vahdettin Karabay da, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi önerisine "partilerin üzerinde etkin olacağı" gerekçesiyle destek verdi. Hak-İş Başkanı Salim Uslu, halk tarafından seçilmeye "evet" dediklerini, fakat bu konudan önce demokrasi üzerindeki ayıpların giderilmesi ve Anayasa'nın sivilleştirilmesi gerektiğini ifade etti. KESK Başkanı Siyami Erdem ise cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çok daha önemli sorunların Türkiye gündeminde bulunduğunu belirtti. İşçi ve memur konfederasyonları başkanlarının, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi yöntemiyle ilgili ANKA'ya yaptıkları açıklamalar şöyle:
Türk-İş Başkanı Bayram Meral: Cumhurbaşkanlığı önemli bir makam. Cumhurbaşkanını halkın seçmesi önemli bir gelişme olur, fakat Anayasa'da yeni düzenlemelerin yapılmasını gerektirir ve farklı politik tartışmaları gündeme getirir. Aslında konu çok önemli ve hassas bir konu. İyice düşünülüp öyle karar verilmesi gerekir.
DİSK Başkanı Vahdettin Karabay: Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi güzel. Eğer halk tarafından seçilirse partilerin üzerinde etkin olur. Ama konunun şimdiden gündeme getirilmesini yadırgıyoruz.
HAK-İŞ Genel Başkanı Salim Uslu: Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı olacağından çok, nasıl bir cumhurbaşkanı sorusu daha önemli. Türkiye'yi 2000'li yıllara taşıyacak vizyonu, misyonu olan bir cumhurbaşkanına Türkiye'nin ihtiyacı var. Prensip olarak halk seçsin. Ancak, demokrasinin eksikliklerinin, ayıplarının ve defolarının mutlaka giderilmesi gerektiğinin, en az cumhurbaşkanlığı seçimleri kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Gerekli değişiklikler yapılmadan bugünkü Anayasa ile cumhurbaşkanı seçilmez sadace bir kral yaratılır. Bu Anayasa ile ister halk seçsin ister Meclis seçsin hiçbir anlamı olmaz.
KESK Başkanı Siyami Erdem: Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinden, yöntemlerinden çok ekonomik, siyasi ve toplumsal sorunların çözülmesi gerekiyor. Türkiye'de bir rejim sorunu var. Had safhada olumsuzlukların yaşandığı Türkiye'de var olan sorunları çözmek daha anlamlı.
www.evrensel.net