16 Eylül 1999 21:00

KİGEM: "Bayar'ın kamu yönetiminde

   yeri yok"

Paylaş
KİGEM: Bayar'ın kamu yönetiminde
   yeri yok
Özelleştirme İdaresi Başkanı Uğur Bayar'ın, kamunun deprem sonrasında gerekli müdahale ve çalışmaları zamanında yapmada yetersiz kalmasını, "iç çamaşırı üreten devletin aczi" olarak nitelendiren sözlerine Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Vakfı (KİGEM)'ndan tepki geldi. KİGEM Genel Sekreteri Mehmet Yüksel Barkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Bayar'ın bu sözleriyle açıkça siyaset yaptığını, bir kamu görevlisinin siyasetçi gibi davranamayacağını bildirdi. Bayar'ın işgal ettiği makamı, kendi kişisel ve ideolojik görüşlerini açıklama aracı yaptığını, artık yerinin kamu yönetimi olamayacağını ifade eden Barkurt, şöyle dedi: "Kamu kaynaklarının özel kesime transfer edilmesiyle görevlendirilmiş bir kamu yöneticisi, yani Özelleştirme İdaresi Başkanı depreme müdahalede gösterilen aczi, deprem sırasında iç çamaşırı üreten devletin hâlâ küçültülmemiş olmasına bağladı. Yanan rafinerinin özel sektöre ait olması durumunda bu denli harap olmayacağını iddia etti. Açıkça siyaset yaptı. Oysa bir kamu yöneticisi, Anayasa ve yasaların kamu yararını gözeterek görevini yerine getirmek zorundadır."
Barkurt; Başbakan Ecevit, Bakanlar Kurulu üyeleri, siyasi parti liderleri ve ÖİB'ye birer mektup göndererek, ÖİB Başkanı Bayar'ın devletin aczini, "iç çamaşırı üreten devletin küçültülmemiş olmasına" bağladığını ve yanan rafinerinin özel sektöre ait olsaydı bu denli zarar görmeyeceğini iddia ettiğini hatırlattı.
Kamu yöneticilerinin, Anayasa ve yasaların belirlediği kamu yararını gözeterek görevini yerine getirmek zorunda olduğunu vurgulayan Barkurt, yöneticilerin kararlarının kamu yararından başka bir amaca yönelemeyeceğine işaret etti. Barkurt, kamu yöneticilerinin tarafsızlıkla kanunların yüklediği görevleri yerine getirmek zorunda olduğunu belirterek, kamu yöneticisinin makamının kendi siyasal görüşlerini, mutlak gibi açıklamasının, belli siyasal görüşlerin egemen konumuna güç katmasının aracı olamayacağını dile getirdi. "Devletin iç çamaşırı üretmesi nedeniyle depreme müdahale edemediğini söylemek, ÖİB'nin sonraki açıklamalarından da anlaşıldığı gibi, devletin küçültülmesi adına, birkaç yüzyıllık bir siyasal görüşün bayraktarlığı anlamına gelmektedir" diyen Barkurt, açıkça siyaset yapan bir üst düzey kamu yöneticisinin kamu yönetiminde yerinin olmaması gerektiğini ifade etti.
ÖNCEKİ HABER

'Türkiye artık kendine yetmiyor'

SONRAKİ HABER

BM İklim Konferansı sona erdi: İcraat değil temenniler öne çıktı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa