ABD için örgütlü destek

NATO tarafından Yugoslavya'ya yöneltilen ağır saldırı sırasında yaşanan zorluklar emperyalistleri, bölgesel bir askeri yapılanmayı daha hızlı hayata geçirmeye yöneltti.

ABD için örgütlü destek
Ali Karataş
NATO tarafından Yugoslavya'ya yöneltilen ve birçok ülkenin aktif olarak katıldığı ağır saldırı sırasında yaşanan bazı zorluklar emperyalistleri, planlanmasına savaş öncesinde başlanmış bölgesel bir askeri yapılanmayı daha hızlı hayata geçirmeye yöneltti. Siyasi dengelerin en hızlı değiştiği bölgelerin başında gelen Balkanlar'da son yıllarda tartışılmaya başlayan ve bölge ülkelerinin belli ortak çıkarlar çerçevesinde askeri işbirliğine gitmesini öngören bu örgütlenme ABD'nin gözlemciliğinde son halini aldı. SEEBRIG'i oluşturan ülkelerin tümünün ABD ile işbirliği içinde olmaları, bu ittifakın aynı zamanda Kosova'nın göbeğindeki askeri varlığıyla birlikte bölgedeki etkinliğini azımsanamayacak ölçüde sürdüren Rusya'ya karşı yeni bir duvar örülme amacının güdüldüğünü ortaya koyuyor. Yugoslavya'ya saldırı sırasında ABD'ye çeşitli oranlarda destek veren ülkelerin tümü yeni ittifakın içinde yer alırken, bugün Kosova'daki işgalci güçler arasında bulunan İtalya SEEBRIG yönetimindeki yerini aldı. Saldırı sırasında ve sonrasında bölgede bir türlü istediği rolü oynayamayan Türkiye ordusu da yeni ittifak içinde kısmi olarak üstün bir pozisyon alarak bir anlamda 'teselli' edildi.
Bugünkü Balkanlar, ABD'nin yeni bir Yugoslavya'dan bir parça daha ayırmak amacıyla yeni Kosova'lar yaratmak için fırsat kolladığı ve yeni çatışma tehlikelerinin gündemden düşmediği bir bölge. Nitekim, Bulgaristan Başbakanı, Eski Yugoslavya'dan ayrılan ülkelere ittifaka girmeleri için çağrıda bulunuyor. Bu çağrıya kısa ve uzun vadede eski Yugoslavya'nın Sırbistan dışındaki tüm üyeleri sıcak bakabilir. Balkanlar'da kurulan SEEBRIG, NATO, AGİT veya BM'nin izni olmadan herhangi bir operasyona imza atamayacak. Bahsedilen bu 'operasyonların' pratik olarak nasıl hayata geçeceği sorusuna ise, ABD emperyalizminin bundan sonra gündeme gelebilecek bir sıcak çatışma durumunda Yugoslavya savaşına oranla daha örgütlü ve güçlü bir desteğe sahip olacağı şeklinde yanıt verilebilir.
Ancak, ittifak üyelerinden Türkiye-Yunanistan veya Makedonya-Arnavutluk gibi ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların, zaman zaman ittifakın geleceğini tehlikeye atabilecek dereceye gelebileceği de unutulmamalı.
www.evrensel.net