Hak-İş'ten Demirel'e veto çağrısı

Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e bir mektup göndererek, 'Sosyal Güvenlik Yasası'nın veto edilmesini istedi.

Hak-İş'ten Demirel'e veto çağrısı
Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e bir mektup göndererek, 'Sosyal Güvenlik Yasası'nın veto edilmesini istedi. Mektupta, Sosyal Güvenlik Yasası'nın başta çalışanlar ve aileleri olmak üzere toplumun bütün kesimlerinde infiale ve ümitsizliğe yol açtığı kaydedildi.
"Af Yasası'nı veto etmenizdeki duyarlılık çalışanları hem sevindirmiş ve hem de büyük ümit yaratmıştır" denilen mektupta, kamuoyu tepkisine neden olan ve toplumsal motivasyonu yok eden 'Sosyal Güvenlik Yasası'nın da yeniden görüşülmek ve toplumun ihtiyaç ve talepleri yönünde değiştirilmek üzere TBMM'ye iade edilmesi istendi. Mektupa ek olarak "Sosyal Güvenlik Yasası ile İlgili Yanlışlar, Endişelerimiz ve Beklentilerimiz" başlıklı bir rapor da sunuldu. Raporda, 1992 yılında dönemin Cumhurbaşkanı'nın Sosyal Güvenlik Yasası'nı veto etme gerekçeleri sıralanarak bu gerekçelerin bugün de geçerli olduğu ifade edildi.
Raporda, Sosyal Güvenlik Yasası'yla ilgili eksiklikler de dile getirilerek yasanın daha büyük sosyal ve mali yaralar açacağına dikkat çekildi.
Raporda, 'Sosyal Güvenlik Yasası'yla Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sorunlarının çözülmeyeceği, emekli aylığı bağlanmasında getirilen yöntemin emekli olacakların maaşlarında büyük düşüşlere sebep olacağı, kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7000 gün prim ödeme koşulunun ülkedeki yaşam şartlarına aykırı olduğu ve büyük hak kayıplarına sebep olacağı vurgulandı. Sigortalıların bazı haklardan yararlanmasının 120 gün prim ödeme koşuluna bağlanmış olmasının da kazanılmış hakların kaybı anlamına geldiği belritilen raporda, tartışması yapılmış olmasına rağmen işgüvencesi ve sendikal güvenceye yönelik herhangi bir düzenlemenin yasada mevcut olmadığı vurgulandı.
Önerilerin dikkate alınmadığının ifade edildiği raporda, "Aslında ülkede çalışanların tümünü kapsayacak ve kendi içinde dengeli ve eşitliği gözeten bir yapılanma Anayasa'nın ruh ve amacına uygun düşmektedir" denildi.
www.evrensel.net