Fotoğraf: AA

Prefabrikler 3 milyara mal olacak

Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem nedeniyle geçici iskân amacıyla prefabrik konut yaptırılacak.

Prefabrikler 3 milyara mal olacak
Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem nedeniyle geçici iskân amacıyla prefabrik konut yaptırılacak. Konuyla ilgili Bayındırılık ve İskân Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü duyurusu, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, toplam 60 metrekare alanlı 30 metrekarelik ikiz daireden oluşan tek katlı konutların sabit bedeli (subasman dahil) 3 milyar lira olarak belirlendi.
Belirlenen sabit bedel dışında hiçbir surette, ihzarat, nakliye karşılığı olarak herhangi bir bedel ödenmeyecek. Duyuruda, konutların yer teslim tarihinden itibaren 2 ay içinde iskâna hazır hale getirilmesi gerektiği kaydedildi.
Taahhüt bedelinin yüzde 30'u oranında avans verilecek. Prefabrik konutların yapımı için başvuruda bulunacak isteklilerin, taahhüt süresi içinde (2 ay), teknik şartnamede belirtilen nitelikte en az 500 (250 ikiz) konut yapabilecek kapasitede olmaları ve bunu taahhüt etmeleri gerekiyor.
İsteklilerden, taahhüt edecekleri konut sayısının 1.5 milyar lirayla çaprılması ile bulunan tutarın yüzde 3'ü kadar geçici teminat alınacak ve banka teminat mektubu istenecek.
Yabancı firmalarla yapılacak ortak girişimlerde, istenen bilgi ve belgelerin noter tastikli Türkçe tercümeleri eklenecek. Başvuru süresi 10 Eylül 1999 Cuma günü mesai saati sonuna kadar olacak.
www.evrensel.net