Fotoğraf: AA

Sanat örgütlerinden depremzedelere

   destek

Sanat örgütlerinden depremzedelere destek
Deprem felaketine uğrayanlar için kimi sanat örgütleri dayanışmada bulunacaklarını açıkladılar. Devlet Tiyatroları Opera-Bale Çalışanları Vakfı, Opera Bale Sanatlarını Geliştirme Vakfı, Devlet Konservatuvarları Dayanışma Derneği tarafından "Felakete Sanat Örgütleri Desteği" adıyla bir yardım kamyanyası başlatıldığı bildirildi.
Bu üç örgütün üyelerinden ve uluslararası sanat örgütlerinden toplanacak yardımlarla, opera-bale günleri, çeşitli konserler, tiyatro vegösterilerile bütün bir yılı kapsayacak bir biçimde programlanıp, elde edilen bütün gelirlerin İzmit-Değirmendere ilçesine aktarılacağı belirtildi.
Her üç kurum tarafından hazırlanan basın bülteninde, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması için Afet Kurulu'na, Sivil Savunma örgütlerine, yerel yönetimlere ve Mimar Mühendis Odalarına büyük görevler düştüğü ifade edilerek şu görüşlere yer verildi: "Türkiye yoğun bir deprem kuşağı içinde yer almaktadır. Kısa vadedeki çözümlerle birlikte, bundan sonragelecek felaketler karşısında ciddi örgütlenmelerve eğitim gerekmektedir. Devletin kentleşme politikası içinde mutlaka ve acilen bir denetleme mekanizmasının kurulmasına ihtiyaç vardır."
İletişim kurmak isteyenler (312) 468 60 39 - 427 85 88 nolu telefonlar ve (312) 427 89 09 nolu faksla sanat örgütlerine ulaşabilirler.
www.evrensel.net