23 Nisan 2015 13:50

EMEP: Ermeni Soykırımı'nı lanetliyoruz

Ermeni Soykırımı’nın 100. yılında Emek Partisi, demokratikleşmenin halkların düşmanlaştırılmasıyla olmayacağını belirterek, 'nefret cinayetleri gibi iktidarların tarihine geçen kara sayfaların gün yüzüne çıkarılması, soykırım ve katliam mağdurlarından özür dilenmesi, zararların tazmin edilmesi demokratikleşmenin bir parçasıdır' açıklaması yaptı.

Paylaş

Ermeni Soykırımı’nın 100. yılında Emek Partisi, demokratikleşmenin halkların düşmanlaştırılmasıyla olmayacağını belirterek, “nefret cinayetleri gibi iktidarların tarihine geçen kara sayfaların gün yüzüne çıkarılması, soykırım ve katliam mağdurlarından özür dilenmesi, zararların tazmin edilmesi demokratikleşmenin bir parçasıdır” açıklaması yaptı.

EMEP'in açıklaması şöyle:

"Yüzyıl önce bugün İstanbul’da 235 Ermeni aydın, sanatçı, milletvekili, müzisyen evlerinden alındı ve bir daha dönmemek üzere bilmedikleri bir yere götürüldü. İttihat ve Terakki Hükümeti tarafından Türkiye’nin her yerinden yüz binlerce Ermeni kadın, çocuk, yaşlı denilmeden, Suriye çöllerine götürülmek üzere kafileler halinde yola çıkarıldı. Hükümet tarafından örgütlenen çeteler ve resmi görevlilerce katledildiler. Ermenilerin mallarına ve mülklerine el kondu. Bu mal ve mülk İttihat ve Terakki kodamanlarına, yerel ağa ve eşrafa dağıtıldı.

Egemenlerin savunduğu türden bir ayaklanmayı bastırmak, cephe gerisini güvenceye almak vb. gerekçelerin hem gerçekliği yoktur, hem de katliamın, soykırımın gerekçesi olamaz. Gerçekte olan ise planlı bir soykırım, Türkiye’yi Türk ve Müslüman olmayanlardan “temizlemek” eylemiydi.

1905 öncesi Türkiye nüfusunun yüzde yirmisi gayrimüslimlerden oluşurken 1935 sonrası bu rakam binde bire indirildi.

Bir avuç kalan gayrimüslimler her gün aşağılanma ve hakarete uğradı. Etnik isimleri bir küfür olarak anıldı. Egemen sınıfın yağma ve sömürüsünü gizlemek için, gayrimüslimlerin Türkiye halkını sömürdüğü yalanı kafalara kazınmaya çalışıldı. Ermeniler, Rumlar, Museviler, Ezidiler, Romanlar; vali, kaymakam, subay, hakim, savcı yapılmadı. Türkiye’nin kuruluş antlaşması kabul edilen Lozan Antlaşması’nın hükümleri dahi ihlal edilerek azınlık hakları kısıtlandı, kültürlerini geliştirmeleri engellendi. Geçmişten bugüne kendi yurtlarında yabancı muamelesi gördüler.

Ulus, milliyet ve inançlara göre halklar, inançlar egemenler tarafından, iktidarlarının devamı için birbirine düşman edilmeye çalışılmaktadır. İşçiler, emekçiler hangi ulus ve milliyetten olursa olsun birbirinin düşmanı değildir. Onların ortak düşmanı, onları sömüren ve onları baskı altında tutan egemen sınıflardır. Bu topraklarda Türkler, Kürtler, Ermeniler, Rumlar, Arnavutlar, Lazlar, Ezidiler, Romanlar ve daha sonra gelmiş Çerkesler uzun yıllar bir arada ve kardeşçe yaşamıştır. Kültürleri, dilleri birbirinden etkilenmiş, birbirinin içine girmiştir. Soykırım, ırkçı politikalar, sermaye ve mülkün el değiştirmesi, egemen sınıfların iktidar kavgası olarak gündeme gelmiştir.

Ermeni Soykırımı ve diğer milliyetlere karşı uygulanan ırkçı politikalar iktidar tarafından kabul edilmeden, özür dilenmeden ve bu politikalar terk edilmeden Türkiye’nin demokratikleşmesi mümkün değildir. Halklar birbirine düşmanlaştırılarak demokratikleşme mümkün değildir.

Ermeni Soykırımı, Dersim, Maraş, 1 Mayıs 77 ve Madımak katliamları, siyasi cinayetler ve nefret cinayetleri gibi iktidarların tarihine geçen kara sayfaların gün yüzüne çıkarılması, soykırım ve katliam mağdurlarından özür dilenmesi, zararların tazmin edilmesi demokratikleşmenin bir parçasıdır. İhtiyacımız; halkların, inançların eşit özgür bir aradalığını savunan sağlayan bir demokratik inşayı gerçekleştirmektir.

Emek Partisi olarak, başta Ermeni halkı olmak üzere bütün soykırıma, ırkçı aşağılanma ve hakarete maruz kalmış halkların acılarını paylaşıyor, katliamcıları lanetliyoruz. Emeğin Dünyasını kurmak için bütün halklardan ve inançlardan işçi sınıfı ve emekçiler olarak her zaman omuz omuza, kol kola olacağımızı ilan ediyoruz.

İşçiler birlik, halklar eşit, inançlar özgür olsun." (HABER MERKEZİ)

ÖNCEKİ HABER

Erdoğan'dan Çanakkale'ye gitmeyen öğrencilerin okulları hakkında inceleme talimatı!

SONRAKİ HABER

"Suudi Arabistan bir gazeteci öldürdü ve Trump bunu önemsemiş gözükmüyor"

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa