İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Birlik olmak mümkün

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu “Asgari Ücret ve Vergide Adalet” başlığı altında düzenlenen toplantının sonuç bildirgesini yayımladı.

10 Aralık 2019 15:01
Son Güncellenme Tarihi: 10 Aralık 2019 18:05
Paylaş

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP) tarafından “Asgari Ücret ve Vergide Adalet” başlığı altında düzenlenen toplantının sonuç bildirgesi yayımlandı. “Birlik olmak mümkün” başlığıyla yayınlanan bildirgede asgari ücretin insanca yaşanacak seviyeye çıkarılmasından vergi adaletine, sendikal haklardan, sendikal demokrasiye, kıdem tazminatından özelleştirmeye kadar talepler sıralandı, ortak mücadele hattı oluşturmanın öncelikli görev olduğu bildirildi.

MÜCADELEYİ YÜKSELTMELİYİZ!

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı 20 sendikanın İstanbul şubesinin yer aldığı İİSŞP’nin sonuç bildirgesinde 2020 yılı asgari ücret tespit toplantılarına ilişkin, “Bünyesinde en çok işçiyi barındırması sebebiyle komisyonda işçileri temsil eden Türk-İş yönetiminin bu yıl görüşmeler öncesi Hak-İş ve DİSK’i ziyaret ederek görüş alması ve süreci ortaklaştırmasını İİSŞP olarak olumlu bulmakta ve desteklemekteyiz” dendi. Üç büyük işçi konfederasyonunun süreci birlikte mücadele ile yürütme iradelerinin arkasında olduğunu belirten İİSŞP, asgari ücret mücadelesini yükseltme çağrısı yaptı: “Konfederasyonlarımızı insanca yaşama yetecek asgari ücret talebi noktasında cüretkâr davranmaya davet ederiz. İİSŞP bileşeni sendikalar ve işçiler olarak asgari ücretin masada değil, mücadelenin içerisinde belirlendiğini vurgular, ‘ne kadar birlik ve mücadele, o kadar asgari ücret’ gerçeğinin altını çizeriz.”

ASGARİ ÜCRET VERGİDEN MUAF OLMALI

İİSŞP, asgari ücret gelir vergisinden muaf olması talebini yineledi. “Türkiye’de vergi düzeni ücretli çalışanlar noktasında adaletsizdir” denilen bildiride, “Ücretli çalışan tüm kesimlerin mağduriyet yaşadığı gelir vergisi dilimleri ve oranları yeniden ve adaletli belirlenmesini istiyoruz” talebi dile getirildi.Mevcut asgari ücret brüt 2558.40 lira ve 134.32 lirasını (yüzde 15) Gelir Vergisi, 19.42 lirası Damga Vergisi olarak kaynağında devlete ödeniyor. Diğer vergiler ise KDV, ÖTV gibi adlar altında dolaylı vergi olarak devlete ödeniyor.

SENDİKA ANAYASAL HAKTIR

İşçi sınıfının mutlak mücadele alanı olan sendikaların ‘İşçinin sendikalı olma hakkına’yönelik baskılar karşısında birlik olmak zorunda olduğu vurgulandı. İİSŞP, “2020 yılı Türkiye’sinde sendikalı olmak, işçilerin sendikalı ve toplu iş sözleşmeli çalışma talepleri halen işveren baskısı altındadır. İşçiler sendika üyesi olduğu ya da sendikal bir hakkını kullandığı için halen işsizlikle tehdit edilmekte, işten atılmaktadır. İİSŞP olarak; Türkiye Gazeteciler Sendikası’na üye oldukları için işten atılan Hürriyet Gazetesi çalışanı gazeteciler ile Sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan Genel-İş Sendikası üyesi Ataşehir Belediyesi işyeri temsilcisi arkadaşlarımızın mücadelelerini selamlıyoruz. Sendikal hakkın savunulması ve tüm çalışanların özgürce sendika üyesi olmasının yasaların yanında işçilerin bu hakkı fiili olarak savunmasından geçtiğine inanıyoruz. Yapılması gerekenin “Kurtuluş Yok Tek Başına, Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz” sloganımızı ete kemiğe büründürmek gerektiğini biliyoruz, bu bağlamda mücadele eden sınıf kardeşlerimizin sendikalı ve toplu sözleşmeli çalışma taleplerinin sonuna kadar arkasındayız” ifadelerini kullandı.

SENDİKALAR TALEPLERE KULAK VERMELİ

İİSŞP’nin bir diğer gündemi de sendikal demokrasi oldu. Sendikaların demokrasi kültürünün içselleştirildiği ve tek kimliğin “işçi” kimliği olduğu bir anlayışla yönetilmesi gerektiği vurgulanarak, “İleri işçilerin kürsüden dillendirdikleri sendika içi demokrasi, örgütlü ve birlikte mücadele, taban örgütlenmeleri ile şekillenen fiili mücadele taleplerini önemsiyor ve sahipleniyoruz” denildi.

KIDEM TAZMİNATINI SAVUNACAĞIZ

Gasp edilmek istenen kıdem tazminatını hatırlatan İİSŞP, “İşçi sınıfının son umudu ve kalesi Kıdem Tazminatı’dır. Kıdem Tazminatı sınıfın ortak mücadelesi noktasında ‘birleştirici’ etkisi yönüyle önemli bir yerde durmaktadır” dedi. Bildiride, “Kıdem tazminatının fona devri olarak önümüze getirilen paketlerin nihai amacı işçi sınıfının kapsamlı son hakkını gasp etmektir. Kıdem tazminatının fona devri, sermaye sahiplerini bu mali yükten kurtarmak, hatta işçilerin parası ile oluşacak fonda biriken alın terimizi ‘teşvik’ adı altında yine işverenlere iade etmek için oluşturulmuş bir formülasyondur. Kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz” denildi.

ÖZELLEŞTİRME VE TAŞERONLAŞTIRMA

40 yıl içerisinde fabrikalarından, limanlarına, alt yapısından, ulaşımına kadar kamusal her alan özelleştirildiği hatırlatıldı. “Özelleştirmelerden en büyük zararı genel olarak Türkiye halkları, özel Türkiye İşçi Sınıfı görmüştür” denilen açıklamada,“Kurallı çalışmanın, sendikalı çalışmanın ve sendikal hakların yerleşik olduğu her kamu işyeri özelleştirmeler sonrası hızla birer örgütsüz işyerine dönmüştür. Toplantıya katılan konuşmacıların limanlar ve Tank Palet Fabrikası üzerinden verdikleri sendikasızlaştırma örnekleri ile bu gerçeğin bir kere daha altını çizmek istiyoruz. Özelleştirme=taşeronlaştırma=örgütsüzleştirme’dir! Özelleştirmeler konusunda ortak mücadele yürütülmesinin kazanmanın en bilinen stratejisi olduğunun altını çiziyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BÖLGESEL KOMİTELERİ VE DAYANIŞMAYI ÖNEMSİYORUZ

İİSŞP bileşeni sendikalar ve işçiler, işçi sınıfı tarihinde yer alan 15-16 Haziran, Kazlıçeşme direnişleri, 89 Bahar Eylemlilikleri, Tekel, Tariş, Kavel ve daha nice direnişlerini en büyük miras olarak gördüklerini vurguladı. ‘İİSŞP’yi bu mirasın ışığında birlik olma fikrini sözden çıkarıp ete kemiğe büründürmenin pratik adımı olarak niteleyen platform,“Bu nedenle İİSŞP olarak birliğe katkı sunacak, mücadeleye omuz verecek tüm sendikalarımızın kapısını çalacağız. Ortak mücadele hattı oluşturmayı en öncelikle görev olarak görüyoruz. Toplantı katılımcısı işçi arkadaşların; işçi havzalarında bölgesel komiteler, işyerleri arası iletişimin güçlendirilmesi, lokal dayanışma önerilerini önemsiyoruz. İleri işçilerin öncülük edeceği ortak mücadeleyi büyütmeye yönelik bu tür girişimlere İİSŞP olarak katkı sunacağız. Direngen bir işçi sınıfı, işçi havzalarındaki hareketlilik; asgari ücret, kıdem tazminatı, gelir vergisi, özelleştirmeler, iş cinayetleri, iş güvencesi sorunlarının çözümü noktasında olmazsa olmazdır. Toplantımızın nicelik ve nitelik anlamındaki resmi göstermiştir ki ‘Birlik Olmak Mümkün’ ifadelerine yer verdi. (İstanbul/EVRENSEL)

Reklam
ÖNCEKİ HABER

Bakırköy'de öğrencileri darbedip soyan polise 12 yıl 9 ay 10 gün hapis

SONRAKİ HABER

Ankara, 3.8 ve 4.5 büyüklüğünde 2 depremle sallandı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...