Taşerona kadroya ihale türü engeli!

Taşerona kadroya ihale türü engeli!

Taşeron işçilerin kadroya alınmasında Çalışma Bakanlığı, 'Koşul aranmayacak' demişti. Ancak tasarı netleştikçe yeni koşullar da gündeme geliyor.

Taşeron işçilerin kadroya geçişinde güvenlik soruşturması ve sınav koşullarının açıklanmasının ardından yeni koşullar da gündeme geliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri” kapsamında çalışan taşeron işçilerin kamuya alınacağını açıkladı. Bu durumda çok sayıda taşeron işçi kapsam dışında kalacak.Yasa böyle çıkarsa personel çalıştırılmasına dayanmayan hizmet alımlarında çalıştırılan taşeron işçiler için kadro yolu kapanacak.

BAKAN KOŞUL YOK DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadroya geçişinde şart aranmayacağını söylemiş ancak taşeron işçilerin güvenlik soruşturması ve sınavdan geçirileceği ve emekli işçilerin kapsamda olmayacağı açıklanmıştı. Bu koşullar, taşeron işçilerin tepkisine yol açarken, yeni koşullar da gündeme gelmeye devam ediyor. İnternet sitesi üzerinden konuyla ilgili sorulara yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bir işçinin gönderdiği sorulara verdiği yanıtta, kamuya geçişte ihale türüne bakılacağını bildirdi.

HEM MERKEZ HEM YERELDE İHALE TÜRÜNE BAKILACAK

Belediyelerde çalışan işçilerin kanun kapsamında olup olmadığına ilişkin bir soruya Bakanlık şu yanıtı verdi: “İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalışan alt işveren işçileri kanunun kapsamında yer almaktadır”. Bakanlık, merkezi yönetimlerdeki işçilerin durumu ile ilgili bir soruda da “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalışma” şartının aranacağını kaydetti. Böylece bu koşulun hem merkezi hem yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçiler için söz konusu olacağı netleşmiş oldu. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında çalıştırılan taşeron işçiler, merkezi yönetimlerde kadroya, yerel yönetimlerde ise belediye şirketlerine alınmayacak.

PERSONEL GİDERİ YÜZDE 70'İN ALTINDAYSA KADRO YOK!

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78. Maddesine göre bir ihalenin “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” sayılması için üç şart aranıyor: 1) ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmesi, 2) personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması, 3) yaklaşık maliyetinin en az yüzde 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluşturması. Bu üç şart mevcut değilse ihale, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesi sayılmıyor. Özellikle “en az yüzde 70 işçilik maliyeti koşulu” nedeniyle, birçok ihale bu kapsama girmiyor. Bu kapsama girmeyen ihalelerde çalışan taşeron işçilere de kadro yolu kapanıyor.

YEMEKHANE İHALELERİNİN ÇOĞU KAPSAM DIŞINDA

Birçok kamu ihalesinde, ihale konusu iş ya da hizmet için kullanılacak araç, malzeme ve ekipmanla birlikte ihale gerçekleştiriliyor. Bu ihalelerde personel giderleri toplam giderin yüzde 70’inin altına düşebiliyor. Bu durum en çok yemekhane ihalelerinde görülüyor. Bu ihalelerde çalıştırılan taşeron işçiler, kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinde sürekli olarak çalışıyor. Yemeği hazırlıyor, dağıtıyor, bulaşık ve temizlik gibi tüm işleri yapıyor. Ancak maliyetin çoğunluğunu yemek malzemeleri oluşturduğu için yemekhanelerde çalışan işçiler, “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” kapsamında yer almıyor. Bu nedenle, yemekhanelerde çalışan on binlerce işçi, kadro kapsamının dışında yer alıyor. Benzer şekilde araçlı yapılan ulaşım ve nakliye işlerinde çalışan taşeron işçiler de dışarda kalıyor.

ÇAĞRI MERKEZLERİ VE VERİ GİRİŞİ

Öte yandan bilgisayar, bilgisayar sistemleri ve haberleşme araçlarını da kapsayan ihalelerde de personel giderleri, yüzde 70’in altına düşebiliyor. Bu tür ihaleler, çalıştırılacak personel dikkate alınmaksızın standart hizmet alımı ihalesi olarak da gösterilebiliyor. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarının çağrı merkezlerinde çalışan taşeron işçiler ile bazı veri girişi ihalelerinde çalışan işçiler de “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” kapsamında sayılmıyor. Örneğin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Alo 170 hattı için yaptığı “çağrı merkezi hizmeti” ihalesi kapsamında çalışan taşeron işçiler de bu kapsamda yer almıyor. Bu nedenle bugün taşeron işçilerin “kadroya alınacak mıyım” sorularını yanıtlayan Alo 170 işçileri için de kadro yolu kapalı.

TEMİZLİK İŞÇİLERİ DE TEHLİKEDE

Birçok belediye; temizlik, çöp toplama ve atık nakil işlerinde ihaleye çıkarken, bu işlerde kullanılacak “makine, ekipman, araç ve akaryakıtı” da ihaleye dahil ediyor. Bu ihaleler, personel gideri yüzde 70’in altına düştüğünde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sayılmıyor. Bu nedenle belediyelerdeki çok sayıda çöp ve temizlik işçisi için de belediye şirketlerine geçiş olanaksız hale geliyor. Belediyelerde kapsam dışı kalacak işçiler bunlarla da sınırlı değil. Park, bahçe ve fen işleri gibi ihalelerde de dahi kimi zaman personel gideri yüzde 70’in altında olabiliyor.

KOŞULUN KALDIRILMASI GEREKİYOR

Kamuoyu ile paylaşılmasa da hazırlanan tasarıda, “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı” şartının yer aldığı anlaşılıyor. Tasarı Meclise sevk edilmeden önce bu koşulun kaldırılması ya da tasarı Meclis komisyonları veya Genel Kurulunda görüşülürken değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çok sayıda taşeron işçi, ihale türü şartına takılacağı için yasadan yararlanamayacak. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net
ETİKETLER taşeron