CMS yıllarca işçiden haksız yere kesinti yapmış

CMS yıllarca işçiden haksız yere kesinti yapmış

Ege Serbest Bölge’de kurulu CMS jant fabrikasının,işçilerin ücretlerinden haksız yere gelir vergisi kesinti yaptığı ortaya çıktı.

Emine UYAR
Mazhar UZBEK
İzmir

Ege Serbest Bölge’de kurulu CMS jant fabrikasının,işçilerin ücretlerinden haksız yere gelir vergisi kesinti yaptığı ortaya çıktı. Dava açarak bu durumu ortaya çıkaran işçi ise hakkını aradığı ve bunu diğer işçi arkadaşlarıyla paylaştığı için işten atıldı. 

İşçinin avukatı aracılığı ile geçen haziran ayında yaptığı başvuru 12 Nisan 2017’de sonuçlandı. İzmir 5. İş Mahkemesi, CMS’nin işçi ücretlerinden yaptığı gelir vergisi kesintisinin patrona değil, işçiye ait olduğuna karar verdi. Karar gereği gelir vergisi kesintisi faiziyle birlikte işçiye geri ödenecek. 

Patronlara pek çok teşvik tanınan serbest bölgelerde firmalar, ürettikleri ürünün yüzde 85’ini ihraç ettiklerini kanıtlarlarsa, kendilerinin ödemesi gereken milyonlarca liralık gelir vergisinden muaf tutuluyorlar. Yine bu koşullarda işçilerden gelir vergisi kesintisi yapılmıyor. Bu yüzden Ege Serbest Bölge’de faaliyet sürdüren birçok firmada, işçilerin bordrosundaki gelir vergisi kesintisi kısmında “0” yazıyor. 

CMS’de ise işçilerin maaşından brüt yüzde 20 oranında gelir vergisi kesintisi bordrolarda yer alıyor. CMS bu kesintilerin teşvik kapsamında kendi hakkı olduğunu savunuyordu. Geriye dönük 5 yıllık olarak talep edilebilecek olan bu kesintiler işçiler için önemli bir miktar olarak duruyor. Bu konuda, Kocaeli istinaf mahkemelerinde ve Yargıtayda emsal kararlar bulunuyor. 

İŞÇİLER KESİNTİLERİN ÖDENMESİNİ İSTİYOR

Aynı konuyu içeren 5 işçinin daha davası sonuçlanırken, halen toplamda 50 dolayında açılmış dava var. İş Mahkemesinde sonuçlanan dosyalar, Yargıtaydan bir önceki üst mahkeme olan istinaf mahkemelerinde incelenecek. Kararın kesinleşmesinin sonbaharı bulması bekleniyor. CMS patronları bu durumun fabrikada duyulmasını engellemek için davayı kazanan işçiyi işten atarken, diğer işçiler ise daha önce işten ayrılmıştı.   

Bu gelişmeler olurken CMS’de örgütlü olan Türk Metal Sendikasının, işçinin işten çıkarılmasına karşı sessiz kaldığı belirtiliyor. İşçiler, anlaşma yoluna gidilirse mahkeme masraflarının patronların cebinde kalacağını hatırlatarak, hakları olan kesintilerin kendilerine ödenmesini talep ediyorlar. 

YARGITAYIN KARARLARI VAR

Konuyla ilgili, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 2016/35552 Esas sayılı, 08.12.2016 tarihli kararında ve Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2015/3638 Esas, 26.09.2016 tarihli kararında gelir vergisi istisnasından yararlanan işverenlerin işçilerden kesilen gelir vergisini işçiye ödemeleri gerektiği belirtiliyor. 

Bu kararlara göre, serbest bölge ya da teknokent gibi özel alanlarda faaliyet gösteren işyerlerinde çalışan işçilerin ücretleri, yasalarında yer alan şartların varlığı halinde gelir vergisinden müstesnadır. Yasada tanınan bu muafiyet işverene değil işçiye tanınmıştır. Bu sebeple işçinin ücretinin net ya da brüt olup olmamasına bakılmaksızın; işçilerin ücretlerinden yapılan gelir vergisi kesintilerinin, işçilere ödenmesi gerekir. Ücret alacakları 5 yıllık zaman aşımına tabi olup, bu tür özel bölgelerde çalışan işçiler, çalıştıkları işyerlerinin yasal şartları taşıması halinde, geriye dönük 5 yıllık gelir vergisi kesintilerini işverenlerden talep edebileceklerdir.

www.evrensel.net