‘Çalışma hakkı iktidara yakın olmaktan geçecek’

‘Çalışma hakkı iktidara yakın olmaktan geçecek’

Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yeniden düzenlenmesini değerlendirdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yeniden düzenlenmesini değerlendiren Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak, yeni düzenlemeyle kamu emekçilerinin çalışma hakkına sahip olabilmesi için iktidarla aynı düşünceleri benimsemesi gerektiğini vurguladı.  

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi ile devlet hizmetlerinde yeni ihtiyaç oluşması halinde bu görevin sözleşmeli personelle karşılanması öngörülüyor. Özel sektörde olduğu gibi terfi ve ücret artışlarında da performansa bakılacak düzenlemeye göre, kamunun yeterli olmadığı yerlerde sözleşmeli personel görevlendirilecek. 

Yeni düzenlemenin yaratacağı sıkıntıları anlatan Eğitim Sen İstanbul 3 No’lu Şube Başkanı Ayfer Koçak; müdür, müdür yardımcılarıyla eğitimcilerin arasındaki ilişkinin işçi-işveren ilişkisine dönüşeceğini vurguladı ve şöyle devam etti: Yine iş güvencesinin olmamasından kaynaklı okullarda rekabet ilişkisi işin içine sokulmaya çalışılıyor. Biz iletişimi geliştirmeye çalışıyoruz. Bir meta üretir gibi yaklaşılamayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla orada bir sürüm üzerinden gidilemeyeceğini düşünüyoruz.

Performans değerlendirmesinin hakkaniyetle yapılmayacağını ifade eden Koçak, şunları da aktardı: Bu daha çok iktidara yakın olup olmama üzerinden geliştirilecek bir şey. Zaten bu dönem özellikle yapılan mülakatlarda sorulan sorularda da kendisini gösterdi. Son yapılan sınavda kazanan adayların hepsi Eğitim Bir Sen üyeleri. Yani açıkçası siyasi iktidarla kol kola olan bir sendika üzerinden şekilleniyor. Biz biliyoruz ki bu bir kadrolaşmadır.

İktidara yakın olmayan kişilerin zaten çalıştırılmayacaklarını ifade eden Koçak, “Bu ülkede bu süreç işletildiği andan itibaren artık insanlar çalışma hakkına sahip olabilmek için iktidarda olan partiyle aynı fikirleri düşünmek zorundalar” diye konuştu. “Sözleşmeli personel” düzenlemesini de haksızlık olarak yorumlayan Koçak, “Sözleşmeli personel olmak ve hemen akabinde performans değerlendirmesine göre işinde olmak veya olmamak, kazanç elde edip etmeme hali insanların sağlık hakkını bile kullanma şansını ortadan kaldırırken sendikaya gelme hakkı diye bir şey söz konusu dahi olamaz. Dolayısıyla biz sözleşmeli personel alımını, özünde insanların bütün yaşamlarına bir müdahale olarak tanımlıyoruz” dedi.  (İstanbul/DİHABER)

www.evrensel.net