Sağlık Bakanı’na istifa çağrısı

Sağlık Bakanı’na istifa çağrısı

ANKARA’da Sağlık Bakanlığı önüne gelen, sağlık çalışanları, hekimler, hemşireler, tıp öğrencileri, hekim ile hastayı karşı karşıya getiren ve genç bir hekimin hasta yakını tarafından öldürülmesine sebep olan sağlık politikalarına son verilmesi için seslerini yükseltti. Eylemde Sağlık Bakanı Recep Akdağ&rsq

Sağlık emekçileri dün Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Ankara Tabip Odası’nın (ATO) grev çağrısıyla Numune Hastanesi’nde bir araya geldi. Sağlıkçıların eylemine, BDP ve CHP Milletvekilleri, KESK, Emek Partisi (EMEP) yöneticileri de destek verdi.

Yürüyüş, hastane önünden en önde “Yastayız, sağlık hizmeti veremiyoruz” yazılı pankart ile başladı. Öldürülen genç hekim Ersin Arslan’ın fotoğrafları “Kim öldürdü?”, “Katilini biliyoruz”, yazıları ile birlikte kendisi gibi genç olan hekimler ve hekim adayları tarafından taşındı.

ERDOLU: ÖLMEMİZ Mİ GEREKİRDİ?

Bakanlık önüne gelen sağlık emekçileri ölen tüm meslektaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Burada TTB Merkez Konseyi ve SES adına konuşan SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, “Sesimizi duymanız için ölmemiz mi gerekirdi? Ama biz ölsek de mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Sağlık, üzerinden kâr elde edilen bir alan oldukça öfkemiz sürecek” dedi.

TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu ve ATO Başkanı Özden Şener’in Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile görüşmelerinin sürdüğü sırada devam eden eylemde ATO Genel Sekreteri Selçuk Atalay taleplerini dışarıda dile getirdi. Atalay, TCK’ya eklenmesini istedikleri maddenin artık adının “Dr. Ersin Arslan Yasa Maddesi önerisi” olarak hızla gündeme alınmasını istediklerini belirtti. Atalay, hükümete seslenerek, “Yeter artık. Şu ülkede ‘iyi ki hekim olmuşum’ diyecek tek bir doktor dahi bırakmadınız. Bunun için sizi tebrik mi edeceğiz?” dedi.

Sağlıkçılar bugün de tüm hastanelerde siyah rozetler takarak çalışacaklar.

Öte yandan İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi de konuyla ilgili yaptığı yazılı açıkamada, sağlık emekçilerinin yaşam hakkının korunması ve çalışma koşullarının düzeltilmesi için hükümeti göreve davet etti. (Ankara/EVRENSEL)


TTB HEYETİ BAKAN AKDAĞ İLE GÖRÜŞTÜ

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Gülriz Erişgen ve Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özden Şener, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile görüştü.

Dr. Eriş Bilaloğlu, Sağlık Bakanı ile gerçekleştirdikleri ve yaklaşık iki saat süren görüşmelerin sonuçlarını gazetemizle paylaştı. Bilaloğlu, gerçekleştirilen grevin ve eylemlerin geniş katılımlı olmasının etkisi ile Bakan'ın olumlu bir yaklaşımda olduğunu belirtti. Hekimler olarak Bakan'dan bir açıklama yapması gerektiğini dile getirdiğini aktaran Bilaloğlu, "İlettiğimiz taleplere olumlu yaklaşabileceğinin sinyalini verdi" dedi. Bilaloğlu, yaşananların olumlu bir süreci başlatabileceğini ve Bakanlığın bu konuyla ilgili adım atması gerektiğini de sözlerine ekledi. Hekimler olarak Bakan'dan bir açıklama yapması gerektiğini dile getirdiğini aktaran Bilaloğlu, "İlettiğimiz taleplere olumlu yaklaşabileceğinin sinyalini verdi" dedi. Bilaloğlu, yaşananların olumlu bir süreci başlatabileceğini ve Bakanlığın bu konuyla ilgili adım atması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sağlık emekçilerin AKP Hükümeti’nden talepleri ise şöyle:

- Sağlıkta şiddet ile ilgili Meclis araştırması talebi Sağlık Bakanlığı tarafından desteklensin.
- TCK’ya eklenmesini istediğimiz “Dr Ersin Arslan Yasa Maddesi Önerisi” teklifi hızla gündeme alınsın.
- Saldırıya uğrayan tüm meslektaşlarımızın yakınlarının gelecekleri güvence altına alınsın.
- Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) hattının sağlıkçılara yönelik bir şiddet unsuru olarak kullanılmasına son verilsin ve durdurulsun.
- Tüm sağlık kuruluşlarına çalışanların sağlığı ve güvenliği için derhal bir genelge gönderilsin ve gereken önlemler en geç iki ay içerisinde uygulansın.


ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK

AKP Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ve bazı vekiller tarafından Gaziantep’te bir doktorun ölümüyle ilgili Araştırma Komisyonu kurulması için teklif verildi. Teklifin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Münferit olsa bile, bu tür üzücü olaylar sağlık personelinin moralini bozmakta, çalışma sevkini kırmaktadır. Nedeni ne olursa olsun şiddetin hiçbir türü kimseye karşı ve hele sağlık çalışanlarına karşı asla mazur görülemez. Verilen bu önerge ile, sağlık çalışanlarına yönelik münferit de olsa şiddet olaylarının araştırılması varsa gerekçelerinin bilimsel olarak tespit edilmesi ve çözümleri konusunda politika geliştirilmesi arzu edilmektedir.”


KOCAELİ

Sağlık emekçileri Kocaeli Devlet Hastanesinde buluşarak Merkez Bankasına kadar yürüdü. Kocaeli Tabip Odası Başkanı Kemal Keşmer, sağlık alanında yaşanan şiddetin asıl sorumlularının Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hekimi hedef haline getiren Sağlık Bakanlığı ve AKP iktidarı olduğunu ifade etti.

ADANA

Yüzlerce sağlık emekçisi, Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi. Sağlıkçılar buradan sloganlarla AKP il binası önüne yürüdü. AKP önüne siyah çelenk bırakan sağlık emekçileri daha sonra Atatürk Parkı’nda açıklama yaptı. Adana Tabip Odası Başkanı İhsan Ökten, şiddete sessiz kalan gereğini yapmayan yetkililerin de sorumlu olduğunu söyledi.

SAMSUN

Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde Samsun Tabip Odası yapılan eylemde konuşan Oda Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydın, “Sağlıkta dönüşüm, hekime güvenmemeye, hekime saldırmaya, hekimi öldürmeye dönüşmüştür” dedi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Tabip Odası, SES Diyarbakır Şubesi ve Dev-Sağlık İş Diyarbakır Şubesinin çağrısıyla iş bırakan sağlıkçılar, Dağkapı Meydanı’na yürüdü. Tüm devlet ve özel hastanelerde iş bırakan sağılık emekçilerine KESK’e bağlı sendikaların üyeleri, yöneticileri ve BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan da destek verdi.

DERSİM

İş bırakan sağlık emekçileri Dersim Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı. Siyasi partilerin ve sendikaların da destek verdiği eylemde, sağlık emekçileri adına açıklamayı Azad Gönderici yaptı.

URFA

Şanlıurfa Tabip Odası çağrısıyla yapılan yürüyüşe yaklaşık bin sağlık emekçisi katıldı. Topçu Meydanı’nda toplanan sağlıkçılara kitle örgütleri de katıldı. Açıklama yapan Dr. Eyüp Şelli, sağlıkta dönüşümde hekime karşı davranışların göz ardı edildiğinin altını çizdi.

www.evrensel.net