Kazayla K?rt?e film!

T?rkiye televizyonlar?nda K?rt?e bir film T?rk?e altyaz?yla yay?nland?, ancak kazayla! Business Channel adl? kanalda Pazar gecesi ya?anan olay, Milliyet yazar? Sina Kolo?lu?nun k??esinde ta??nd?


T?rkiye televizyonlar?nda K?rt?e bir film T?rk?e altyaz?yla yay?nland?, ancak kazayla! Business Channel adl? kanalda Pazar gecesi ya?anan olay, Milliyet yazar? Sina Kolo?lu?nun k??esinde ta??nd?. Buna g?re, Business Channel, ?rlanda ba??ms?zl?k m?cadelesini anlatan ?Kanl? Pazar? (Bloody Sunday) isimli filmi K?rt?e dublaj ile yay?nlad?. 15 dakika s?reyle devam eden g?sterim yar?da kesilerek yerine konser girildi. Kanal y?neticileri de geli?meyi do?rulad?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net