28 Haziran 2011 10:26

Mahkeme sözleşme feshinin son çare olup olmadığına bakar

Paylaş

SORU: İşveren, geçtiğimiz hafta işyerinde yenilenmeye gideceğiz, işlerimiz küçülecek diyerek beni ve 5arkadaşımın iş sözleşmesinin feshetti. İşyerimizde bizim 40 kişi çalışıyordu. Bizler işe iade davası açabilir miyiz?

CEVAP: İşe iade davası açabilmeniz açısından işyerinde 30 kişi çalışıyor olması koşulunu taşıdığınızı sorunuzda belirtmişsiniz. Eğer, en az altı aydır o işyerinde çalışıyor ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olmanız durumunda feshin size tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde bu davayı açabilirsiniz.
Yargıtay, işin veya işletmenin gereklerinden kaynaklı fesihlerde işletmesel kararın hangi niteliklerinin, feshin geçerliliği konusunda tartışıldığını açıklamıştır.
“İş sözleşmesinin feshine yol açan işletmesel karar yargı denetimine tabi değildir. Söz konusu kararın hatalı alınmış olması da bu kuralı etkilemez. İşveren işe iade davasında işletme dışı sebeplerin kendisi tarafından iddia edilen kapsam ve yoğunlukta fiilen mevcut olduğunu ispatlamak zorundadır. Bu bakımdan işletme dışı sebeplerin mevcut olup olmadığı yargı tarafından denetlenebilir. İşletme içi sebeplerde işveren hangi tedbirleri aldığını ve bu tedbirlerin işçinin işine nasıl etki ettiğini ortaya koymak zorundadır. Burada dikkat edilecek husus, işletmesel kararın fiilen uygulamaya geçirilip geçirilmediği ve işçinin işyerinde çalışma imkanının ortadan kalkıp kalkmadığıdır. İşveren işletme, işyeri ve işin gerekleri nedeniyle aldığı fesih kararında, işyerinde istihdam fazlası geldiğini ve feshin kaçınılmaz olduğunu kanıtlamak zorundadır.”
Bir işletmesel karar sonucu işçinin iş sözleşmesi geçerli nedenle feshedilmiş ise bu durumda mahkeme, bu işletmesel kararın alındığı koşulları incelemeye tabi tutmaktadır. Özellikle, feshin ağır bir yaptırım olduğunu düşünerek, öncelikle işçinin iş sözleşmesi feshedilmeden alınacak tedbirlerin var olup olmadığını araştırır. Feshin son çare olması ilkesi, bu doğrultuda Yargıtay içtihatları tarafından ortaya çıkmıştır. Feshin son çare olması ilkesine Yargıtay, özel önem vermekte ve sadece bu ilkenin uygulanmamış olmasında dahi feshin geçersizliğine ve işe iadeye dair kararlar vermektedir.

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa