20 Aralık 2019 04:05

Kıdem tazminatı işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır

Paylaş

SORU: Merhaba ben özel bir şirkette 8 yıldır çalışıyorum. Bu sene sözleşme bitiyor diye bize 8 haftalık ihbar süresi verdiler ve ben de imzaladım. Şimdi ise sözleşmeyi yeniliyorlar, ben bu durumda tazminatımı alabilir miyim? Bir de ihtiyacım olduğu için benim tazminatımı net ücretten vermek istiyorlar? Bana yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler.

CEVAP: İyi günler. Öncelikle şu hususun altını çizmekte fayda var. 8 senelik bir iş sözleşmesinin bitmesi demek, bu iş sözleşmesinin belirli süreli olması anlamına gelir ki bu durum ne İş Kanunu’nun ne de uygulamada mahkemelerin koruduğu bir durumdur. İş Kanunu’nun 11/2. maddesi “Süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir” hükmünü içermektedir. Yargıtayın yerleşmiş kararları da bu doğrultudadır. Örneğin Yargıtay 9. HD, 22.09.2011 tarih ve 2009 / 19813 E ve 2011/ 33241 K. sayılı ilamında; “4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesinde esaslı bir neden olmadıkça belirli süreli iş sözleşmelerinin birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağı kuralı ile belli bir koruma sağlanmak istenmiştir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde 4857 sayılı Yasa’nın 15. maddesinde belirtilen sürenin aşılmaması koşulu ile deneme süresi konulabilir.

Somut olayda 27.08.2003-27.02.2004 tarihleri için taraflar arasında belirli süreli sözleşme imzalandığı, 27.02.2004 tarihinde sona erdirilmediği takdirde sözleşmenin uzayacağının kararlaştırıldığı anlaşılmaktadır.

Mimar olarak görev yapan davacının sadece bir projede görevlendirilmediği, yapılan işin niteliği gereği sürekli olduğu, belirli süreli hizmet akdinin objektif-nesnel unsuru bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde yapılan hizmet akdi belirsiz süreli olup bozmayı gerektirmiştir” diyerek kararı bozmuştur.

Bu açıdan sizin durumunuzda da iş sözleşmesinin sona ermesi sözleşmenin bitmesi durumu değil, işveren tarafından yapılan belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshidir ve bu durumda yapılan fesih ile size ihbar ve kıdem tazminatını ödemek zorundadır. Bu açıdan bu dönem için yapılan ihbar süresi verilmesi ve kıdem tazminatının ödenmesi hususu başka bir çalışma süresini bağlamaz.

Eğer, yeni bir iş sözleşmesi ile aynı işyerinde çalışmaya başlayacak iseniz bu durumda iş sözleşmenizin “belirsiz süreli iş sözleşmesi” olması, yukarıda açıklamaya çalıştığımız sebeplerden dolayı sizin lehinize olacak bir durumdur.

Kıdem tazminatının hesaplanmasının koşulları 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesi gereğince yapılmaktadır. Bu düzenlemeye göre, işçinin kıdem tazminatı hesabı, aldığı son ücreti hesabı üzerinden yapılacaktır. Kıdem tazminatı hesabı işçinin brüt ücreti üzerinden hesaplanır. Yerleşik Yargıtay içtihatları da bu yöndedir: “Kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gereken ücret, işçinin BRÜT ÜCRETİDİR. O halde, kıdem tazminatı, işçinin fiilen eline geçen ücreti üzerinden değil, sigorta primi, vergi, sendika aidatı gibi kesintiler yapılmaksızın belirlenen brüt ücret göz önünde tutularak hesaplanır.

Kıdem tazminatına esas alınacak olan ücretin tespitinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 32’nci maddesinde sözü edilen asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya parayla ölçülebilen menfaatler göz önünde tutulur. Buna göre ikramiye, devamlılık arz eden prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, kira, aydınlatma, servis yardımı, yemek yardımı ve benzeri ödemeler hesaplamada dikkate alınır. İşçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası prim ödemeleri de parayla ölçülebilen menfaatler kavramına dahil olup, tazminata esas ÜCRETE EKLENMELİDİR.” (Yargıtay 7. HD, 01.06.2016 Tarih, 2015/2612 E, 2016/12048 K)

Reklam
DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...