06 Aralık 2019 04:08

İşyerinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz

Paylaş

SORU: İyi günler. 5 yıldır aynı fabrikada çalışıyorum ve 5 yıldır işyerinde 3 vardiya olarak çalışıyorum. İşverenimiz vardiyaları 4’e çıkardı. Böyle bir durumda tazminat alarak çıkma hakkım var mıdır?

CEVAP:  İşveren, iş sözleşmesinin veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulaması ile oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapmak istemesi durumunda bu yapacağı değişikliği, İş Kanunu’nun 22. maddesi gereğince ancak işçinin rızası ile yapabilmektedir. İşveren yapacağı bu esaslı değişikliği işçiye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Kanunun amir hükmü gereği, bu şekle uygun olmayan ve işçi tarafından da altı iş günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamayacaktır.

İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Bu durumda işveren işçiye kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.

Çalışma koşullarında esaslı değişikliklerden biri de çalışma zamanının değişmesidir. Sizin durumunuzda önemli husus yapılan vardiya değişikliğinin işyeri koşullarında esaslı değişiklik olarak kabul edilip edilmeyeceğidir. Bu durumda ise işyerinizde vardiya saatleri ve çalışanların vardiyalarının değişim dönemleri ile ilgili işyeri uygulaması önem kazanmaktadır.

Yargıtay, vardiya değişikliği yapılmadan işçilerin sürekli ya da uzun bir süre aynı vardiyada çalıştırılmasından sonra, çalışma koşullarında esaslı tarzda bir değişiklik mahiyetinde sadece bir veya birkaç işçi için vardiya değişikliğini çalışma koşullarında esaslı değişiklik olarak kabul etmiştir (Yargıtay 22. HD, 17.09.2013 Tarih, 2012/ 26182 E, 2013/ 19137 K). Yargıtay ayrıca, işyerindeki esaslı değişikliğin işçilerin çalışma koşullarını işçi aleyhine ağırlaştırması hususunu da kararlarında belirtir. Sizin durumunuzda önemli husus yapılan vardiya değişikliğinin sizin çalışma koşullarınızı ağırlaştırıp ağırlaştırmadığıdır. İşverenin örneğin, işyerini kapatmaktansa, bu şekilde bir değişikliğe gitmesi, işverenin yönetim hakkı kapsamında kabul edilmekte ve işyeri açısından feshin son çare olması gibi koşulların olup olmadığı hususu da yargılama esnasında araştırılmaktadır. Dolayısıyla, her vardiyalı çalışma şeklinin değiştirilmesi işçi açısından çalışma koşullarının ağırlaştırılması olarak kabul edilmemektedir.

Reklam
DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...