27 Eylül 2019 00:12

İşçinin ücretine katkı asgari ücrete ek olarak ödenir

Paylaş

SORU: Merhaba, 23 yaşındayım ve bir otelde işe yeni başladım. Bir katkı miktarı ile beraber olmak üzere, toplam 2 bin 20 TL olan asgari ücreti ödeyecekler. Bu yasal mıdır? Katkı payı hariç asgari ücret ödemeleri gerekmez mi? Teşekkür ederim.

CEVAP: İyi günler. Asgari ücret, adı üstünde işverenlerin işçilere ödemesi gereken en düşük ücret tutarı olarak tespit edilen ücrettir. İş sözleşmesinin tarafları, bu tutarın üstünde ücret ödenmesini kararlaştırabilir, ancak, daha aşağı tutarda bir ücret ödemesi yapılamaz. İşçi hangi kanuna tabi olursa olsun asgari ücretin altında bir ücret ile çalıştırılamayacaktır.

İş Kanunu’nun 39. maddesinde, “İş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile en geç iki yılda bir” asgari ücretin belirleneceği düzenlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, asgari ücreti belirlerken, “Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını göz önünde bulunduracağı” Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 7. maddesinde düzenlenmesine rağmen, maalesef bu ücretin geçim şartlarını karşılayabildiği söylenemez.

Yine Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 11. maddesinde yer alan, “işverenin sorumluluğu” başlıklı maddeye göre, “İşçilere, komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödenemez. İş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz.

İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz.”

Söz konusu düzenlemeden de açıkça görüleceği üzere, işverene, size verdiği katkı payı ile birlikte asgari ücret ödemesi yapmaktadır. Ancak, yönetmelik gereği, eğer size bir katkı payı ödeyecek ise, bunu asgari ücret miktarına ek olarak yapmak durumundadır.

İşverenin size asgari ücretin altında bir ücret ödemesi, işveren açısından idari para cezası ödemesini gerektiren bir durumdur. İş Kanunu’nun 102. maddesi, “Bu Kanun’un 32. maddesinde belirtilen ücret ile işçinin bu Kanun’dan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden doğan ücret ödemelerini süresi içinde kasten ödemeyen veya eksik ödeyen, 39. maddesinde belirtilen komisyonun belirlediği asgari ücreti işçiye ödemeyen veya noksan ödeyen, ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye bu durumda olan her işçi ve her ay için 191 Türk lirası idari para cezası verilir” hükmünü içermektedir. İdari para cezası miktarı 2019 yılı için 236 TL olarak belirlenmiştir.

Reklam
DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
Evrensel Ege Sayfaları
EVRENSEL EGE

Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...