26 Eylül 2019 03:14

'Gelecek için Cumalar'a çağrıya dünyalı yanıtı

'Gelecek için Cumalar'a çağrıya dünyalı yanıtı

Fotoğraf: Envato

Paylaş

Gelecek İçin Cumalar / Fridays for Future dayanışma ağının çağrısıyla, çocukların, gençlerin öncülüğünde, 20 Eylül Cuma günü, dünyadaki 163 ülkede 6 bine yakın iklim grevleri eylemleri yapıldı. Dört milyondan fazla insan bu eylemlere katıldı. Geçen hafta “Demokrasi İçin Birlik” grubunun 20-27 Eylül’de yapılacak olan iklim grevleri eylem çağrısı ulaşmıştı bana:

“Küresel ısınma ve iklim krizinin yarattığı yıkım, dünyayı günbegün yaşanmaz hale getiriyor. Doğanın büyük bir hızla tahrip edildiği, diğer canlıların yaşam haklarının ve yaşam alanlarının hiçe sayıldığı bir dünyada, insan yaşamı hayal bile edilemez.

Dünyayı zehirleyen, ormanları yok eden, ekolojik dengeyi bozan, doğayı ve emeği sömüren kapitalizmin iklim krizinin sorumlusu olduğunu haykırmadan hayat ve gelecek korunamaz.”

Çocukların ve gençlerin öncülüğünde yürümek gerektiğini savunuyorum.

Yıllar önce İnsan Hakları Derneği de “Çevre Hakkı Tutum Belgesi” hazırlamış ve yayımlamıştı. Bilginize sunuyorum.

1. Çevre hakkı, temel haklar sisteminin bütünlüğü içinde değerlendirilmelidir. Ulusal ve uluslararası çevre hukuku ve politikaları; çevrenin dünyanın her yerinde ve her koşulda korunması anlayışına dayanmalıdır.

2. Dünya, insanlığın ortak varlığıdır. Bugün, canlıların yaşam alanlarında fiziksel tahribat açısından onarılmaz yaralar açılmıştır. Dünya ülkeleri ve çevre organizasyonları; ülkelerin çevre tahribatında taraftır. Bu müdahale meşrudur, sorumluluk koşulsuz ve mutlaktır.

3. Çevre, ekolojik toplum gerçeği ve talebi ile bağlantılı bir biçimde ekolojik dengenin; insanların maddi ve manevi yaşamıyla uyumunu ifade eder.

4. Evrensel olarak kabul gören dayanışma haklarından biri olan çevre hakkının kapsamı; doğal yaşamın, flora ve faunanın korunması, doğanın (toprak, su, hava) temiz olarak muhafazası, düzenli sanayileşme, kimyasal artıkların uygun şekilde imha edilmesi, estetik bir çevre yaratma ve kültürel varlıkları korumadır.

5. Sanayi tesisleri, nükleer enerji tesisleri, mobil santraller, petrol aramaları, kimyasal atıkların ihracı ve atıkların usulüne uygun olmayan imha ve muhafazası, erozyon, ormanların yakılması, ilaçlama, salgın hastalıklar, tarihi varlıkların tahribi, depreme karşı tedbiri içermeyen yapılaşma ve yoksulluk çevre hakkını ihlal eden temel olgulardır. Ülkeler, çevreyi tehdit eden, çevre hakkının ihlalini ortaya çıkaran olgulara karşı tedbir anlamında,

a) Evrensel çevre hukuku ile uyarlı olmayan, çelişki, boşluk ve tutarsızlık barındıran metinler; uygun bir biçimde düzenlemeli, b) Siyasi irade göstererek, idari tedbirler almalı, c) Yetkilendirilmiş yerel çevre birimlerini oluşturmalı, d) Sivil, demokratik çevre örgütleri ile iş birliği yapmalıdır.

6. Çevrenin getirdiği hakların anlaşılmasında 1972 Rio Deklarasyonu rehber olarak değerlendirilmelidir.

7. Savaş, ekolojik dengeyi en fazla tahrip eden, çevre hakkı ihlaline kapsam kazandıran bir durumdur. Savaşa karşı duruşun, barış bilinci, mücadelesi ve kültürünün geliştirilmesi ana argümandır.

8. Atmosferdeki ozon tabakasının incelmesi, ozon tabakasında meydana gelen delik; dünyamızı ve dünya üzerindeki canlı varlıkların geleceğini tehdit etmektedir. Toplum ve ülke yönetimleri bunun için tedbirler almalıdır.

9. Sivil demokratik toplum örgütleri; a) Ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ile iş birliği,

b) Kitlesini ve devamında toplumda; çevre hakkı bilincinin geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunmalı,

c) Birlikte; çevre sosyolojisi, sanayi ve çevre, tarım ve çevre, ekonomi ve çevre, küreselleşme ve çevre, nükleer enerji ve çevre, alternatif enerji kaynakları ve çevre, savaş ve çevre, iklim değişikliği ve çevre, kentleşme ve çevre, kırsal ve çevre, doğal varlıklar ve çevre, hukuk ve çevre ana başlıklarında, seminer, sempozyum ve konferanslar düzenlemeli, politikalar netleştirmeli, d) “Bütünleyici çevre yönetimi projeleri” bazında yerel yönetimler ile iş birliği yapmalıdır.

10. Çevre hakkı ihlali; insanlığa ve doğal yaşama karşı işlenen bir suçtur. Cezai müeyyide de bununla uyarlı olmalıdır. Bunun için ulusal ve uluslararası” Çevre Mahkemeleri” oluşturulmalıdır. (ihd.org.tr)

Reklam
Reklamsız Evrensel için abone ol
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa