23 Mayıs 2019 23:00

İşyerinde bir yıldan sonra iş sözleşmesi yazılı olarak yapılmalı

Paylaş

SORU: İyi günler diliyorum sizlere. 22.09.2017 tarihinde çalıştığım işyerine sigorta girişim yapıldı. Halen devam ediyorum ama iş sözleşmem olmadı. Herhangi bir problem yaşar mıyım?

CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun “İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi” başlıklı ikinci bölümünün ilk maddesi olan 8. maddede iş sözleşmesinin tanımı ve şekli yapılmaktadır. Genel kural olarak, iş sözleşmesi, kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tabii değildir. Buradaki ‘Kanunda aksi belirtilmedikçe’ ifadesinden kasıt, bir iş sözleşmesi türüne ait özel bir düzenlemenin varlığıdır. Örneğin, çağrı üzerine çalışma ya da uzaktan çalışma sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır. Ya da Basın İş Kanunu’na tabi çalışan gazetecilerin iş sözleşmeleri de yazılı olarak yapılmalıdır. 

İş Kanunu yine 8. maddesinde, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu durumda, sizin de işyerinde çalışmanız bir yıllık süreyi geçen bir belirsiz süreli iş olduğuna göre, iş sözleşmenizin yazılı olarak yapılması gerekir.

Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde de işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Ancak, bu durum süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde uygulanmaz. Bu belgeyi vermeyen işveren veya işveren vekiline her bir işçi için idari para cezası uygulanır. 

Ancak, iş sözleşmenizin sona ermesi halinde yazılı olmasa da kıdem tazminatınızın şartları varsa, almaya hak kazanırsınız. Zira, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi işçi alacakları iş sözleşmesinin yazılı olup olmamasına göre değil, kanundan doğan haklar olarak vardır. Bu açıdan örneğin, yıllık ücretli izin, fazla çalışma ücreti gibi yasal haklarınız da tarafınıza ödenmiyor ise bu durumda İş Kanunu’ndan kaynaklanan bu haklarınızın temini için dava açabilirsiniz.

DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa