09 Kasım 2018 04:15

Kıdem tazminatı alacağı, işverenin işçiyi işe başlatmadığı tarihten hesaplanır

Paylaş

SORU: İşe iade davasında mahkeme 4+4 aylık ödenmesine karar verdi fakat işyeri hesabıma 5000 TL yatırdı. 2 sene önce açmıştım davayı şu an benim yerimde, kıdemimde çalışan işçilerin maaşını bilmiyorum. Geri kalan ücreti talep edebilmek için hangi davayı açmalıyım. İşe iade tazminatının eksik ödenmesi ile ilgili. Bu konuda bilgilendirirseniz memnun olurum.

CEVAP: İşe iade davasında, mahkeme dava sonunda iş sözleşmesinin feshinin geçersizliği ve işçinin işe iadesi ile birlikte işçinin en çok 4 aya kadar boşta geçen ücreti ile işçinin işe iade başvurusu yapmasına rağmen, işçinin işe alınmaması durumunda işe başlatmama tazminatına da hükmedilmektedir. İşçinin boşta geçen ücreti olarak en çok dört aya kadar ücretine hükmedilmesinin nedeni, işe iade davasının Yargıtay incelemesi de dahil olmak üzere dört aylık bir süre içinde sonlandırılması İş Kanununda düzenlenmesidir. Ancak, buna ilişkin kanun hükmü arabuluculuk ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmış olduğu 12.10.2017 tarihli ve 7036 sayılı yasa ile değiştirilmiştir. İş Kanununun 20. Maddesinde yapılan bu değişiklik ile davanın ivedilikle sonuçlandırılacağı hükme bağlanmış bir süre yazılmamıştır.

İşveren, sizi işe iade davası sonunda işe başlatmış olması durumunda kural olarak daha önce yaptığınız aynı işe vermek durumundadır. Aksi halde, işçinin iş koşullarında değişiklik yapmış olarak kabul edilmektedir. Yargıtay da bu konuda benzer kararlar vermektedir. Bu kapsamda, eğer sizi işe başlatmayıp tazminat ödemiş ise de aynı durum geçerlidir. İşçi, geçersizliği tespit edilen fesih tarihinde çalıştığı işyerinde ve işte işe başlatılmalıdır. İşçiye önceki koşullar tam olarak sağlanmalı ve aynı parasal haklar ödenmelidir.

Bu açıdan sizin işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen ücret alacağı olarak 4+4 olarak tespit edilen ücret için icra takibi yapmanız gerekmektedir. Bu durumda, işveren icra dosyasına bu parayı yatırmak durumundadır. Ancak, bu bir tespit kararı olduğu için yapılacak icra takibi, ilamsız icra takibi olarak yapılmakta ve bu durumda işverene takibe itiraz etme hakkının doğmasına neden olabilmektedir. Bu açıdan yapacağınız bir icra takibi ile de size ödenen kısmı düşüp alacağınızı tahsil etme yoluna gidebilirsiniz.

Sorunuzda tarafınıza kıdem tazminatı ödenip ödenmediğini belirtmemişsiniz. Ancak, iş sözleşmesinin geçersiz nedenle feshedildiğinin tespitinin yapılması halinde işveren eğer sizi işe davet etmeyecekse, bu durumda kıdem tazminatınızı ödemek durumundadır. İşe iadenize karar verildikten sonra yaptığınız başvuruya rağmen işveren sizi bir ay içinde işe almamış ise, bu durumda iş sözleşmesinin fesih tarihi işverenin sizi işe başlatmadığı tarih kabul edilir. Bu durumda da, ihbar, kıdem gibi tazminatlarınız ile yıllık izin ücreti, ikramiye gibi alacaklarının, işbu tarih üzerinden ödenmesi gerekecektir. Bu durumda da yoksun kaldığınız haklarınız için, fark kıdem tazminatı, ücret ve yıllık izin alacağı davası açabilirsiniz. Mahkeme yargılama aşamasında emsal ücret araştırması yapacaktır.

Ancak, bu size yapılan 5000 TL arabuluculuk görüşmesi neticesinde taraflar olarak anlaşarak tutanağa bağlı olarak kararlaştırmış iseniz, bu durumda üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca artık dava açılamaz.

DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa