'OHAL kaldırılsın' mücadelesinde somut adımlar atma zamanı


17 Ocak 2018 04:32

CHP tarafından düzenlenen “OHAL’de Yeter” forumuna sendikalar, emek örgütleri, akademisyenler, hukukçular, gazeteciler, çeşitli siyasi partilerden...”OHAL kaldırılsın KHK’ler iptal edilsin” diyen her çevreden sözcüler katıldı. 

Kendisine muhalefet eden her çevreye karşı olduğu gibi, OHAL’i hak talebinde bulunan işçilere, Kürtlere, kadınlara ve diğer toplumsal kesimlere karşı bir “kılıca” dönüştüren Erdoğan-AKP Hükümetinin, forumda eleştirildiği belirtiliyor. Dahası forumda, OHAL’e karşı mücadelenin talepleri “12 madde” halinde toplanırken, foruma katılan temsilcilerin de bu 12 talep etrafında birleştikleri ilan edildi. 

Ülkenin OHAL’le yönetilmesine karşı çıkan çevrelerin bir araya gelerek “OHAL ile yönetime hayır” demeleri ve OHAL’in uygulamalarına, KHK’lere karşı birlik içinde olduklarını göstermeleri elbette önemlidir. Ancak şimdi bu “forum” etrafında birleşen güçlerin bu birlikteliği tüm ülke sathında (iller, ilçeler, emekçi semtleri, işyerlerine kadar varan) ve ortak platformlar etrafında örgütlemeleri daha da önem kazanmış bulunmaktadır.

OHAL’E KARŞI TEPKİLER YAYILIYOR

Hükümetin, OHAL’i toplumsal hayatın her alanını zapturapt altına almak için kullanması görülür hale geldikçe, toplumun çeşitli kesimlerinden yükselen tepkiler de yayılmaktadır.

Nitekim, son günlerde;

-KESK İstanbul Şubeler Platformunun düzenlediği, “OHAL’e hayır”, “İhraç edilen kamu emekçileri görevlerine dönsün” talepleriyle yaptığı mitinge binlerce emekçinin katılması,

-Çorum’da EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı ve ÖDP Başkanlar Kurulundan Alper Taş’ın katıldığı, “OHAL değil demokrasi istiyoruz” paneline 700 kişi gibi önemli bir kitlenin katılması,

-91 kadın ve LBGT örgütünün OHAL’in kaldırılması için ortak bir deklarasyonla imza toplamaya başlaması,

-Bursa, Balıkesir, İzmir gibi illerde “OHAL kaldırılsın, KHK’ler geri çekilsin” talebiyle yapılan girişimlerin kamuoyunda ilgiyle karşılanması,

-“OHAL kaldırılsın, grevlerimizi OHAL engelleyemeyecek” gibi slogan ve tepkilerin; greve hazırlanan metal işçileri içinde giderek yayılma eğilimi göstermesi,

-Ve çeşitli çevrelerce sürdürülen “OHAL kaldırılsın” kampanyalarına Demokrasi için Birliğin (DİB) “OHAL’siz Türkiye” sloganıyla katılması... vb. girişimler açıkça gösteriyor ki; OHAL’in kaldırılmasıyla ilgili mücadele yaygınlaşmaktadır. Üstelik bu eğilim, bu konuda bugüne kadar ilgi göstermeyen çevreler tarafından da destek görecek görünmektedir. 

ASLOLAN MÜCADELENİN ÜLKE SATHINA YAYILMASIDIR

Kuşkusuz ki, CHP tarafından düzenlenen ve çok sayıda örgüt ve çevre temsilcisinin katıldığı “bildirge”den ilk çıkarılacak sonuçlar;

1) Katılımcıların bu talepler etrafında birleştiği;

2) Bütün bu bileşenlerin yereldeki uzantılarının da sözü edilen “12 talep”(*) etrafındaki her girişime katılacağı, destek vereceğidir. 

Elbette bu girişimler, çoğu zaman ve alışkanlıkla yapıldığı gibi sadece örgüt temsilcilerinin katıldığı toplantılar ve etkinliklere indirgenirse her halde pazartesi günü yapılan “forum”un özüne ve amacına aykırıdır.

Bu yüzden de; söz konusu “foruma” katılan örgüt ve çevrelerin, yerel özelliklerini de gözeterek, Ankara’da toplantıya katılmamış ama “OHAL’siz bir Türkiye” isteyen çevrelerle de oluşturulacak ortak mücadele platformlarına yönelecek bir esnekliği göstermesi gerektiği de apaçıktır. Özellikle de “genel tartışmaları” geride bırakarak, OHAL’e karşı olan her çevreyi, her kişiyi bu mücadeleye katmak artık daha da önem kazanmıştır. Geniş yığınlar içinde OHAL’i teşhir ederken, geniş katılımlı çeşitli türden etkinlikler (paneller, konferanslar, basın açıklamaları, yürüyüşler, mitingler...) düzenlemek, bu etkinlikleri giderek protesto mitinglerine evrilten bir mücadele çizgisini adım adım ilerletmek gerekmektedir. 

(*) Elbette yerellerde, gereksiz tartışmalara yer vermemek için çok daha az talep etrafında birlikler oluşturulabilir. Hatta platformların genişlemesi için daha az sayıda talep etrafında birlikler tercih edilebilir. 

www.evrensel.net