Kemalist iş birlikçi dincilik mi?


14 Kasım 2017 04:48

Bir eğilim uç vermiş, dinciliği tartışmasız AKP reisleri Atatürk der olmuşlardı. Bu yıl 10 Kasım törenlerinde kendisini boylu boyunca ortaya koydu:

“Milletimizin” yani AKP ve reisinin “Atatürk’le bir sorunu yok”tu. “Ülkemizin, milletimizin bu önemli değerini darbecilerin, vesayetçilerin, ruhu faşist, söylemi Marksist marjinal çevrelerin tekeline mi bırakacak” tık? “CHP gibi amorf bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza gösteremeyecek”tik. “Kurtuluş Savaşımızın Gazi’si, milletimizin Mustafa Kemal’i, Cumhuriyetimizin Atatürk’ü olarak anlayacak, anlatacak”tık... Erdoğan bu noktaya gelmişti.

Hükümet erkanı Anıtkabir’e akın etti. AKP ilçe teşkilatları törenlere katılma çağrısı yapıp İstanbul’dan örneğin otobüs seferleri düzenlediler.

Oysa herkes biliyordu ki siyasal İslamcılık M. Kemal’den hazzetmez, onu sevmez, hatta küfür ederdi. Onu değil, ama “ulu hakan Abdülhamid Han”ı, ölüm fermanı çıkarttığı M. Kemal’in başında olduğu Kurtuluş Savaşı’na karşı İngilizlerle iş birliği yapan son Osmanlı sultanı Vahdettin’i tutardı. Daha yakın zamana kadar İnönü ile birlikte Kemal “iki ayyaş”tılar.

Şimdi hâlâ Yargıtaydan Hukuk Genel Kurulu Başkan adayı “zorunlu ibadet” saydığı 10 Kasım törenlerine karşı ajitasyon yapmaktaydı.

Anlaşılır şeydi, AKP hükümetiyle reisinin M. Kemal’e ihtiyacı vardı. Hem Kemalcilik taslayan askeri erkanla ittifak halindeydi. Hem ülkeyi kutuplaştırırken karşıya ittiği özellikle laik orta sınıfın yönelimini etkileyerek hiç değilse bir kısmını peşine takmaya ihtiyacı vardı. Aksi halde düşmekte olan kitle desteğiyle önümüzdeki seçimler tehlikede görünüyordu. Hem de AKP ve reisi, en başta M. Kemal’in ortaya koyduğu “Misakımilli” ve öngördüğü sınırlarını yeniden tartışma konusu yapmıştı: “Misakımilli hudutlarımızdan ülkemize saldırılar oluyorsa, ‘Buyurun devam edin’ diyemez”dik! “İşte Fırat Kalkanı bu”ydu, “İdlib’de, Afrin’de yapılmakta olan bu”ydu.

Dönülüp dolaşılıp M. Kemal’e gelinmişti. Ama o Kemal bu Kemal değildir. Hangi general Kemalisttir bugün? Onlar değil de çok lafını eden Perinçek mi Kemalisttir? Başta orta sınıf olmak üzere, Kürtler bir yana bırakılırsa, Türkiye halkını hâlâ etkilemekte olan Kemal ve Kemalizm, Kurtuluş Savaşı’nın emperyalizme karşı mücadele eden Kemalidir. “Ya istiklal ya ölüm” şiarıyla ülkenin bağımsızlığını savunan ulusal bir devrimci olan Kemaldir.

Şimdi kim savunuyor Türkiye’nin bağımsızlığını, kim emperyalizm karşı mücadele bayraklarını dalgalandırıyor? Ağzından Rusya ve Çin emperyalizmine övgüden başkası duyulmayan Perinçek’le Ergenekoncu dostları mı? “Eyy... Almanya” deyip ticari ekonomik zorlukları gördüğünde viraj alan, yandaş medyası Amerika eleştirileri yaparken bu ülkeyi ikna için tur üstüne tur düzenleyip Zarrab davasını geri çektirmeye ve Suriye’de PYD’nin yerini almaya talip olan, olmadığında Rusya’yla yakınlaşma kartını oynayan AKP ve önde gelenleri mi? Emperyalistlerle düşüp kalkarak birine karşı diğerinin tarafına yönelerek ancak M. Kemalcilik oynanıp halkı aldatmak üzere istismarcılık yapılabilir.

Kemalizm, evet, antiemperyalizmdir, ama zayıf bir antiemperyalizmdir. Üstelik, bütün burjuva antiemperyalizmi gibi, fazla dayanıklı olamamıştır. Türkiye’de antiemperyalist devrimin özellikle bir toprak devrimi olarak derinleşip demokratik bir devrim olarak ilerlemediği bilinir. Üstelik emperyalistlerin kendi dertlerine düştüğü 1929’da başlayan uzun bunalım yıllarının ardından giderek soluğunun kesildiği ve burjuvazinin emperyalizmle iş birliğine yönelerek ülkenin yeniden sömürgeleşme yoluna girdiği bugün yaşadığımız koşullarla sabittir. Kemalizmin çözüm olamadığı, üstelik işçi sınıfına ve halka karşı burjuvazinin zorunu ifade ettiği gibi, emperyalizmle tüm bağların koparılması işinin de işçi sınıfına kaldığı ortadadır. Ama Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi “ortak değerimiz” de değildir. Antiemperyalist mirası, ne kadar varsa, işçilerin ve halkındır, bizimdir. AKP’nin değil. Laiklik mi, antiemperyalizm mi, görünüşte olsa bile kadın hakları mı -AKP Kemali Kemal yapan hiçbir şeyi savunmamaktadır! AKP ile birleşen “yetmez ama evet”çiler sosyalist değillerdi, onunla birleşerek Kemalist de olunamaz!

www.evrensel.net