NATO ve darbe kurumu YÖK'ün 36. yılı: Doçentliği değersizleştirme


03 Kasım 2017 04:53

12 Eylül Asker Darbesinin en kalıcı kurumu 1982 Anayasası, YÖK ve siyasi partiler-seçim kanunları sayılır. 4 Kasım 1981’de kabul edilen ve 6 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve teşkil ettiği idari yapı olan “Yükseköğretim Kurulu (YÖK)” otoriter ana dokusu neredeyse hiç değişmeksizin daha da muhafazakar ve piyasacı bir düzen içinde sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL-KHK rejimi ile 12 Eylül YÖK’ünden de daha otoriter ve hukuk dışı bir kurum haline gelmiş bulunuyor. 

YÖK yasa (Yükseköğretim Kanunu) olarak ve otoriter idare olarak (Yükseköğretim Kurulu) tümden özdeşleşmiş bulunuyor. 

36 yıldır bilim ve doğaya bile taş çıkarırcasına değişmez katılığını koruyan YÖK, benim YÖK’e yaşıt üniversite deneyimimde ne anlama geliyor diye sorarsanız;

* YÖK, 1-ABD ve Batı sermayedarları, CIA-NATO, 2-Komprador burjuvazi, tüccar, 3-Otokratik askeri ve sivil bürokrasi ve 4-Muhafazakar din-tarikat blokunun ortak ürünüdür. Komprador burjuvazice darbeden önce hazırlanmış (ABD-CIA etkisinde AP ve TÜSİAD’ca birlikte biçimlendirilmiş) ve 12 Eylül 1980 darbesiyle hayata geçirilmiş bilimi ve gençliği, dolayısıyla hayatı yönetme ve denetleme kurumudur. İlk nüvesi 1956’larda kurulan ODTÜ modelidir (Sermayece ve devlet idaresince, hatta ABD’ce atanmış mütevelli heyetidir, mütevelli heyetinde ODTÜ bünyesinde çalışan akademisyen yer alamaz). ODTÜ öğrenci ve akademisyen direniş ve hareketleri tam da bu yapıya karşı mücadele tarihi olmuştur. 

* 12 Eylül darbesi NATO darbesidir. 12 Eylül ABD’ci Asker darbesinin en önemli amacı “asayişi sağlamak” gerekçesi altında düşünmeyi, bilimi, felsefeyi, sanatı ele geçirmek ve yönlendirmek; böylece mikro amacı hocaları, öğrencileri, emek hareketlerini kontrol etmekti,  daha makro olarak Batı emperyalizminin-NATO’nun çevredeki bilgi ve teknoloji üretimini kontrol etmesiydi, bunun baş kurumu YÖK olmuştur (Hoca, öğrenci ve emek hareketlerini kontrol etmek hem bilgi ve teknoloji oluşumunu hem de antikapitalist hareketleri kontrol anlamına geliyordu, ABD ve NATO’nun Türkiye ve bölgede istediği gibi at koşturmasını sağlıyordu. ’68 hareketinin ABD elçisine ve 6.filoya karşı çıkması çok anlamlıdır).

* YÖK, aynı zamanda temsilinde vücuda gelmektedir. Kurucu Başkan Doğramacı’nın daha Batıcı komprador burjuvazi-askeri vesayetin, Erdoğan Teziç’in daha içte ve pozitivist askeri-bürokratik vesayetin adamı olduğu söylenebilir. Mehmet Sağlam, Yusuf Ziya Özcan, Gökhan Çetinsaya, Yekta Saraç dini-İslami muhafazakar siyasetten gelmektedir (Hatta mevcut YÖK başkanının bir tarikatın etkili isimlerinden birinin oğlu olduğu ifade edilmektedir).

* YÖK kuruluş ve mevcut haliyle NEOCON LİBERALDIR, dinci-mezhepçi ve kapitalist-piyasacıdır. General Evren’in de Reis Erdoğan’ın ve AKP’nin de en kolay yönettiği ve istediği gibi kullandığı bir organdır.

YÖK’ün YÖK’lüğü Bu Kez Doçentliği Değersizleştirmesinde Tecelli Ediyor: 1 Günde Görüş

36.yılında YÖK YÖK’lüğünü bir kez daha doçentlik sınavları ile göstermektedir. 31 Ekimde “görüş” istenmiş, rektörlükler fakültelere 1 günlük süre tanımıştır. Çoğu doktoralı ve yardımcı doçent arkadaşların yazının gelişi ve dönüşünden haberi bile olmamıştır. 

Doçentliği Değersizleştirme, YÖK’e, Rektöre ve Ak Partiye Bağlama

36.yılında YÖK burjuvazi ve siyasete baş ajanlık ana rolünü değiştirmeksizin doçentliği daha da piyasalaştırcak, muhafazakarlaştıracak, siyasallaştıracak bir değişikliğe gitmeye çalışmaktadır. Doçentliği akademik dereceden (habilitasyondan) kadro derecesine düşürme, daha kötüsü bunu YÖK’ün kadro verme ve atama sopası ve uygulamasını da rektörlüklere bırakma gibi çok daha muğlak ve sonuçta AK Parti önünde aranacak bir pozisyona düşürme arayışları bulunmaktadır. Sonuçları mevcuttan daha kötü olacaktır. Bugünkü sistemde ana karar verici jüri üyeliği için profesör olma dışında bir ölçüt yoktur, önerilen sistem daha da muğlak ve akademik teamüllerin zorlayacak boşluklar içermektedir, kadro şartı gelirse iş daha da vahim olacaktır.

1600 Dekanın Çoğu Vekaleten

YÖK bugün darbenin ötesinde bir OHAL kurumu haline gelmiştir. Rektörlük aday yoklamalarının kaldırılıp doğrudan atamaya bağlanması, 1600’e yakın fakülte dekanlığının çoğunun hâlâ vekaleten yürütülmesi YÖK’ün YÖK’lüğünü, bilimsel bir kurum olmadığını göstermeye yeter artar.

OHAL-KHK ile Atılan Hocaların Durumu

OHAL-KHK uygulamaları 12 Eylül darbesinin 1402’liklerini aratmadığı gibi ötesine geçmiş bulunuyor. YÖK’ün ne olduğunu yeterince gösteriyor. Doçentlik sistemindeki değişiklikler OHAL-KHK anlayışını kalıcı hale getirecek sonuçlar doğurabilir.

www.evrensel.net