Zümre sınıf ayrışmasına yol açan meslek okulu ayrımı kaldırılmalı...


15 Eylül 2017 04:15

2016/17 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle 62 bin 250 okulda 1 milyon 5 bin 380 öğretmen eşliğinde 17 milyon 319 bin 433 öğrenci okuyordu. Yükseköğretimle beraber 22 milyonu aşan bir durumda okulların elbette bazı problemleri bulunacaktır. Ancak sorunların en önemlileri nüfus büyüklüğünden değil eğitim politikalarındaki yanlışlardan kaynaklanmaktadır. Bunlardan en önceliklisi kademe belirleme ve okul türleri ayrışmalarıdır. Arka planı ise daha geniş sebeplere dayanmaktadır.

Kademeler Çocukların Gelişimine Uygun Düzenlenmeli (3+6+3+3 Modeli)

Ayrıntısına çok girmeden özetle kademeler çocukların bio-seksüel, psişik, bilişsel, moral ve sosyal gelişimleri dikkate alınarak düzenlenmek durumundadır. Buna uygun bir kademelenme çocuklar arasında bazı gelişim hızı farklılıkları olmakla beraber 3-5 okul öncesi, 6-11 ilkokul, 12-14 ortaokul ve 15-17 lise düzeyi gibi gözükmektedir. Yani 3 okul öncesi+6 ilkokul+3 ortaokul+3 lise (3+6+3+3) modeli çocukların gelişim düzeylerine daha uygun bulunmaktadır. Başarılı ülkelerin önemli kısmında okulöncesinin 3 yaşından başladığı, ilkokulların 6 yıllık olduğu görülmektedir.

Meslek Liseleri Ayrışması Sınıfsal Olup Okul Türleri Tüm Düzeylerde Kaldırılmalı

Ortaokul düzeyinde ortaokul ve imam hatip ortaokulu olmak üzere ortaöğretim düzeyinde okul ayrışmaları daha da artmaktadır. lise, Anadolu lisesi, fen lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi, sosyal bilimler lisesi, Anadolu öğretmen lisesi, özel akşam lisesi, özel fen ve teknoloji lisesi, özel laboratuvar lisesi, özel temel lise, imam hatip lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, endüstri meslek lisesi, Anadolu teknik lisesi, Anadolu meslek lisesi, Anadolu denizcilik meslek lisesi, denizcilik meslek lisesi, Anadolu tapu kadastro meslek lisesi, tarım meslek lisesi, kız meslek lisesi, meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi, adalet meslek lisesi, Anadolu sağlık meslek lisesi… liste uzayıp gidiyor.

Günümüz ileri bilgi ve teknoloji toplumlarında bu okul türlerinin sosyal zümre ve sınıfsal ayrışma dışında özel bir karşılığı olmayıp temel fen, teknoloji, sosyal, dil ve medeni becerilerin tüm gençlere kazandırılması çok daha önemli bulunmaktadır. 

Dolayısıyla 18 yaşına kadar tüm zorunlu eğitimin fen ve sosyal bilimlerle teknoloji, dil ve medeni bilgilerle donatılması, mesleki okul ayrışmalarının tümden kaldırılması daha uygun gözükmektedir.

Kaldı ki mesleki teknik okul ayrışması, pratikte zümre ve sınıf ayrışmasına dönüşmüş bulunmaktadır. Maalesef imam hatipler de en yoksul aile çocuklarının gönderildiği okullar haline gelmiştir.

Mesleki teknik okullar ayrışması yerine okul ortamının zenginleştirilmesi, jimnastik, iş teknik ve sanat eğitimlerine dayalı BECERİ kazandırılması, bu tür sanat ve teknik becerilere yönelik programların zenginleştirilmesi uygundur (Ortaokul ve liselerin bir günü yani 6-8 saati bunun için ayrılabilir, öğrencilerin farklı eğilim ve sanatsal teknik becerileri beslenebilir).

Meslek okulu ayrışmasının anlamsızlığı en prestijli meslek diploması veren İTÜ, ODTÜ gibi mühendislikler ile Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği gibi sağlık bilimleri fakültelerinin hemen tüm öğrencilerini genel liselerden alıyor olması ile de aşikardır.

Ara Eleman Meslek Yüksek Okullarında Yetiştirilmeli

Bilgi ve teknolojinin geldiği düzey temel fen, matematik, sosyal, dil ve medeni yeterlilikleri de yükseltmekte olup ara eleman lise düzeyinde değil meslek yüksekokullarında yetiştirilmeli, meslek yüksekokulları bu anlayışla yeniden yapılandırılmalı ve desteklenmelidir.

Devamsızlığı ve Okulun Sıkıcılığını Azaltmanın Bir Yolu: Beş Kez Birer Haftalık Ara Tatil

Okul sürelerinin çok uzun aralıklarla olması çocukların sıkılmasına yol açmakta, ulaşım ve iletişimin bu kadar geliştiği çağımızda ailelerin hareket kabiliyetini de kısıtlayıcı bir hal almaktadır. Çok okuyan da çok gezip gören de daha fazla bilgi deneyim sahibi olur. Okullarımızda sosyokültürel etkinlikler kısıtlı olup akademik dersler çok yorucu bulunmaktadır. Tek bir ara tatil yerine yaz tatilini de iki-üç hafta kısaltıp 7-8 haftada bir birer haftalık ara tatil verilmesi hem devamsızlığın hem de okulun sıkıcılığının azaltılması açısından yararlı olabilir, okula uyarlanma ve başarıyı artırabilir.

www.evrensel.net