27 Haziran 2017 04:42

İş sözleşmesini fesheden işçi işe iade davası açamaz

Paylaş

SORU: Merhabalar. Ben bir bankada çalışmaktayım. Meslek hastalıkları hastanesinden almış olduğum raporum var, görev yerini değiştirin şeklinde. Ancak, çalıştığım işyeri, görev yerimi değiştirmiyor. Beni istifaya zorluyorlar. Acaba istifa edersem işe geri dönme davası açabilir miyim?  Teşekkür ederim.

CEVAP: Genel kural, işçinin iş güvencesi hükümleri doğrultusunda feshin geçersizliğini talep edebilmesi için iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekmektedir. Kaldı ki bu durum, İş Kanununun 20. maddesinin ilk cümlesinde, “iş sözleşmesi feshedilen işçi...” diyerek iş sözleşmesinin feshinin işveren tarafından yapılacağını belirtmiştir. Yargıtay da bu konuda kararlar vermektedir. İşçinin haklı nedenle de olsa iş sözleşmesini feshetmesi, feshin geçersizliğini ve işe iade talebinde bulunma hakkını vermemektedir. 

İşçinin işe iade davası açma hakkı tüm fesih hallerinde bulunmaktadır. Yani işveren iş sözleşmesini ister geçerli nedenle bildirimli olarak, isterse haklı nedenle derhal feshetsin, işçi her durumda feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etme hakkına sahiptir. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmediği olayların başında, iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yolu ile sona ermesi yani ikale sözleşmesi ile sone ermesi ve işçinin istifa etmesi gelmektedir.

Uygulamada Yargıtay, tarafların karşılıklı anlaşma yolu ile iş sözleşmesini sona erdirdiği durumlarda (ikale), işçinin iradesinin hata, hile veya gabin gibi iradeyi fesada uğratan durumlar olup olmadığını; işverenin işçinin karşısında sosyal ve ekonomik üstünlüğünü kullanıp kullanmadığını; işçinin makul yararı bulunup bulunmadığını iş güvencesi hükümlerinin bertaraf edilip edilmediğini her bir somut olayda ayrı ayrı incelemektedir. 

“Özellikle işe iade davasından feragatini içeren bozma sözleşmesine itibar edilmemesi gerekir” şeklinde kararlar veren Yargıtay, işçinin istifa etmesi koşullarında da aynı hususlar Yargıtay incelemesi açısından değerlendirilmektedir. İşverenin sosyal ve ekonomik üstünlüğünü kullanarak, tazminatları ödeme koşulu, benzeri baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesini istemesi ve işçinin buna uyması halinde gerçek bir istifa iradesi söz konusu değildir. Bu halde feshin işveren tarafından gerçekleştirildiği kabul edilir.

Ancak, sizin sorunuzda belirttiğiniz olayda iş sözleşmenizi sorunuzda belirtmiş olduğunuz sağlık raporuna da dayanarak, iş koşullarınızda değişiklik yapılması konusunda işverene yazılı olarak bir bildirimde bulunmlısınız. Ancak buna rağmen herhangi bir değşiklik yapılmıyorsa ve sağlığını için tehlikeli olmasına rağmen aynı işte çalışmaya devam ediyorsanız, bu durumda, iş sözleşmenizi haklı nedenle feshedip eğer koşullarınız varsa kıdem tazminatınızı talep edebilirsiniz.

DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa