25 Nisan 2017 05:00

İşçinin sigortalı çalıştırılması yasal zorunluluktur

Paylaş

SORU: Günaydın öncelikle. Ben yeni bir işe girdim. İşveren gerekli evrakları istedi ve ben de verdim. Ancak, anlaştığımız iş dışında bir çok iş yaptırmaya çalıştı ve ben de yapmayınca işten attı. Ancak, bana GK için gerekli evrakların dedikten sonra ve işten çıkardıktan sonra da deneme süresi deyip sigortamı yapmadı. Deneme süresi içinde bu şekilde sigortasız çalıştırabilir mi? 

CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Deneme süreli iş sözleşmesi” başlıklı 15 inci maddesinde; “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır” hükümleri yer almaktadır.

İş Kanunu’nun bu hükmü doğrultusunda deneme süresi bireysel iş sözleşmelerinde en çok iki ay olabilmektedir. Sadece toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar çıkarılabilmektedir. Eğer sizin bireysel iş sözleşmenizde deneme süresi dört ay olarak belirlenmiş ise, bu durum kanuna aykırıdır. 

Deneme süresi içinde veya sonunda işçi istediği an işten ayrılabileceği gibi, işveren de istediği an işçinin işine son verebilmekte, taraflar iş sözleşmesini sona erdirdiği için karşı tarafa tazminat ödemek zorunda kalmamaktadır. Deneme süresine ilişkin getirilen bu düzenleme, sadece bildirim süresine ilişkin ve ihbar tazminatı açısından getirilen bir düzenlemedir. 

Sosyal güvenlik mevzuatı açısından ise deneme süresi hiçbir anlam ifade etmez. İşçinin işe başladığı gün sigorta başlangıcının yapılması gerekli ve yasal bir zorunluluktur. 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun; “Sigortalılığın başlangıcı” başlıklı 7. maddesinde; sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için (Hizmet akdine istinaden çalışanlar için) çalışmaya, mesleki eğitime veya staja başladıkları tarihten itibaren başlayacağı” düzenlenmiştir. 

Bu amir hükümler doğrultusunda deneme süresi içinde işçinin sigortalı çalıştırılması yasal zorunluluktur.

DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa