26 Mart 2017 04:55

Bilim yürüyüşü

Paylaş

Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni yönetimin iktidara gelişiyle birlikte bilim ve araştırma bütçelerinde yaşanan daralmalar, devlete bağlı araştırma kurumlarında çalışan bilim insanlarının araştırma sonuçlarını kamu ile paylaşmasına getirilen kısıtlamalar, bilimsel ve akademik özgürlüklerin daha da kısıtlanabileceğine dair endişeler bilim insanlarını harekete geçirdi. The March for Science (Bilim Yürüyüşü) ismi altında biraraya gelen bilim insanları aynı başlıklı yürüyüşü ABD’nin başkenti Washington’da Dünya Günü olan 22 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirecek. Yürüyüşün bitiminde bir münazara da yapılacak. Aynı tarihte, dünyanın 400’den fazla şehrinde aynı başlık altında etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler ABD’deki ve Avrupa’daki bir çok bilimsel kurum, cemiyet, mesleki kuruluş, sendika tarafından da destekleniyor. The March for Science’ta biraraya gelen bilim insanları şöyle diyor: "Bilim Yürüyüşü insan özgürlüğü ve refahının bir dayanağı olarak güçlü bir şekilde finanse edilen ve kamuya açıklanan bir bilim anlayışını savunur. Ortak çıkarları savunan bir bilim anlayışı çağrısı için ve siyasi liderler ile politika üretenleri kamu yararına kanıta dayalı politikalar yürütmeye çağırmak için çeşitli ve partizan olmayan bir grup olarak biraraya geldik. Bilim Yürüyüşü bir bilim kutlamasıdır. Yalnızca bilim insanları ve politikacılar hakkında değildir; o, bilimin herbirimizin yaşamlarında oynadığı gerçek rolle ve dünyaya bakış açısı kazandıran araştırmalara saygı gösterme ve teşvik etme ihtiyacıyla ilgilidir. Bununla birlikte, yürüyüşün kendisi, bilim insanlarının kendilerini siyasete dahil edip etmemeleri konusunda çok sayıda tartışmayı beraberinde getirmiştir.

Bilimsel uzlaşmayı gözden düşürme ve bilimsel keşfi kısıtlamaya yönelik endişe verici bir eğilim karşısında bunun yerine şunu sorabiliriz: Bilimi savunmak üzere konuşmamayı göze alabilir miyiz? Bilime değer veren insanlar, bilimsel kanıtı görmezden gelen ve insan hayatı ile dünyamızın geleceğini tehlikeye düşüren politikalar karşısında çok uzun bir süredir sessiz kaldılar. Yeni politikalar, bilim insanlarının araştırma ve bulgularını açıklama yetilerini daha da kısıtlamakla tehdit ediyor. İnsanların bilimsel kanıtları görmezden gelmekle kalmayıp, onları tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediği olası bir gelecekle karşı karşıyayız. Sessiz kalmak, artık sahip olamayacağımız bir lüks. Birlikte karşı durmalı ve bilimi desteklemeliyiz.

Bilimin politikalara uygulanması bir partizanlık meselesi değildir. Bilim-karşıtı gündemler ve politikalar koridorun her iki tarafındaki politikacılar tarafından da geliştirildi ve (bunlar) istisnasız herkese zarar vermektedir. Bilim ne kişisel çıkarlara hizmet etmeli, ne de kişisel inançlara dayanılarak reddedilmelidir. Temelde, bilim, cevap aramak için bir araçtır. Politikayı etkileyebilir ve etkilemelidir, uzun vadeli karar verme mekanizmalarımıza rehberlik edebilir ve etmelidir. March for Science, bilimi ve bilimsel dürüstlüğü destekler ve savunur; ancak bu, bilimin politikada uygulanmasını teşvik etme yönündeki küçük bir adım. Bilimi korumanın en etkili yolunun halkı ona değer vermeye ve ona yatırım yapmaya teşvik etmek olduğunu anlıyoruz. Bilimin politikayı etkileyeceğinden emin olmanın en iyi yolu, insanları bilimi takdir etmeye ve onunla uğraşmaya teşvik etmektir. Bu, yalnızca eğitim, iletişim ve bilim insanları ile toplum arasındaki karşılıklı saygı bağları yoluyla gerçekleşebilir - iletişim kanalları her iki yöne de olmalıdır. Bilim dünyası ile halk arasında çok uzun zamandır bir ayrılık var. Bilim insanlarına, araştırmalarını ve araştırmalarının insanların günlük yaşamları üzerindeki etkilerini paylaşarak topluma ulaşmalarını öneriyoruz. Buna karşılık, onları toplumu dinlemeye ve yaptıkları araştırmaları ve gelecek planlarını, hizmet ettikleri insanların açısından düşünmeye davet ediyoruz. Bilimi laboratuarlardan ve dergilerden çıkarmalı ve dünyayla paylaşmalıyız.” 

The March for Science’ı düzenleyen bilim insanları kendilerini ve amaçlarını böyle anlatıyor ve toplum için bilimin altını bir kez daha çiziyor.

DİĞER YAZILARI
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa