Sizsiniz ucube!


12 Ocak 2017 05:00

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önündeki “insan başlı aslan heykelleri” (Lamassu/Lamaşsu) kaldırıldı. Lamassular, MÖ 1500-600 dönemine ait Asur-Mezopotamya kültürünün simgeleri arasında yer alıyor; dolayısıyla belediye önündeki heykeller Kürtlerin tarihi köklerini, bu coğrafyanın kadim halklarının mirasçısı olduğunu gösteriyordu. Ancak Belediye önündeki heykellerin kaldırılması için iktidarın borazanı bazı medya organlarında “Diyarbakır’da Ucube Zerdüşt Heykelleri Kaldırılıyor” başlıklı haberler yapılmış, bu heykellerin “Müslüman Kürt halkının tepkisini çektiği için” kayyım tarafından kaldırılacağı yazılmıştı. Nihayetinde Lamassular kaldırıldı ve şimdi artık belediyenin girişinin iki tarafında bugünkü iktidarı simgeleyen tomalar ve zırhlı araçlar yer alıyor!

Malum, iktidar ve medyası ‘ucube’ sözünü seviyor. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde 2011 başlarında katıldığı Sarıkamış Anma Etkinliklerinde Kars’ta Heykeltıraş Mehmet Aksoy tarafından yapılan ‘İnsanlık Anıtı’na “ucube” demiş ve ardından Ermenistan ile dostluğu-barışı simgeleyen bu heykel kaldırılmıştı. Tabii bir de çıplak kadın heykelini görünce  “Ben böyle sanatın içine tüküreyim”  diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek’i de unutmamak lazım!

Yani bu iktidarın tarih-kültür varlıklarına, sanata yaklaşımının ideolojik bir arka planı var.

Öncelikle şunu söyleyelim: Mezopotamya kültürünün simgeleri arasında yer alan Lamassuları, Diyarbakır’daki kayyımdan önce de dert edinenler vardı. IŞİD, Mart 2015’te Musul yakınındaki antik Asur kenti Nimrud’a saldırmış ve buradaki Lamassuları parçalamıştı. Ve elbette IŞİD de bu tarihi-kültürel yıkımını bütün Müslümanların temsilcisi olma iddiasıyla yapmıştı.

İkinci olarak belirtmek gerekir ki, Lamassularla ilgili iktidar medyası tarafından yapılan haberler ya bir cehaletin, ya da açık açık yalana dayalı bir propagandanın ürünüdür. Çünkü her şeyden önce Asur-Mezopotamya kültürünün parçası olan Lamassuların, İran mitolojisi-İrani dinler arasında yer alan Zerdüştlükle alakası yok. Ama bilindiği gibi uzunca bir süredir iktidar tarafından Kürt hareketinin Zerdüştlük değerlerini/inancını savunduğu propagandası yapılıyor. Bu propaganda üzerinden Müslüman/muhafazakar Kürtlerin Kürt hareketine karşı tutum alması hedefleniyor.

İktidar medyasının Lamassu haberlerine bakılırsa, halkın değerlerini oyların yüzde 60-70’ini alarak seçilen belediye başkanları değil, iktidar tarafından atanan kayyım temsil ediyor!

Neyse, hadi Lamassulardan geçtik de iktidar ve medyası, kayyımın Lamassularla aynı günlerde Diyarbakır-Kayapınar’daki ‘Roboski Anıtı’nın kaldırmasını neyle/nasıl izah ediyorlar?

Acaba Kürtler artık Roboskî’de bir katliam olmadığını savunuyor da bizim mi haberimiz yok?

Yoksa kayyım, Roboski Anıtı’nı kaldırınca halkın katliamı unutacağını ve hesabını sormanın peşinde koşmaktan vazgeçeceğini mi sanıyor?

Neresinden tutarsak tutalım, karşımıza bu halkın tarihi-kültürüne yabancı, sanatın gücünden korkan ve halkın mücadelesinin talep ve değerlerine düşman bir zihniyet çıkıyor.

Bu zihniyetin mirasçısı olduğu geleneği Ahmed Arif, Anadolu şiirinde lafı dolandırmadan anlatıyordu:
   Binlerce yıl sağılmışım,
   Korkunç atlılarıyla parçalamışlar
   Nazlı, seher-sabah uykularımı
   Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar,
   Haraç salmışlar üstüme.
   Ne İskender takmışım,
   Ne şah ne sultan
   Göçüp gitmişler, gölgesiz!

Evet, günü geldiğinde bu halk kendisine ait olanı geri alacak ve bugünün muktedirleri de öncelleri gibi “göçüp gidecekler, gölgesiz!”

Ve son söz olarak söyleyelim: Bu halkın tarihi-kültürü, sanatı ve demokratik mücadele birikimi karşısında böylesine köksüz, çorak ve dışarıdan iliştirilmiş duran bu zihniyete ve onun medyadaki borazanlarına söylenebilecek tek bir şey var: Sizsiniz ucube!

www.evrensel.net