Yeni usuller


12 Ekim 2016 05:00

AKP, FETÖ yargılaması için ceza yargılama sistemine yeni usuller getiriyor. Adalet Bakanlığının, bakanların imzasına açtığı yasa değişikliği paketine göre FETÖ davalarının duruşmalarının çoğu anlaşıldığı kadarıyla mahkemelerin kendi duruşma salonlarında değil, özel binalarda yapılacak. Muhtemelen binlerce sayfa olacak iddianameler duruşmada okunmayacak. Hakim kısa bir özet yapıp sanıklarla ilgili suçlamaları ifade öncesi açıklayacak. Tahliye taleplerinin değerlendirilmesi üç günden on beş güne çıkarılıyor. Hakimlerin yetkilerinden bir kısmı savcılara, savcıların yetkilerinden bir kısmı polise devrediliyor. Örneğin hakimin kararı olmadan savcı bilgisayarlara el koyabilecek. Ya da aynı davada tekrar ifadesi alınması gereken sanığın ifadesi savcı yerine polis tarafından alınabilecek. Güya, duruşmanın hızlanması için avukatın mazeretsiz duruşmaya gelmemesi ya da duruşmayı terk etmesi durumunda duruşmaya devam edilebilecek.
AKP’nin özellikle FETÖ soruşturmalarında uyguladığı mala el koyma meselesinde de değişikliğe gidiliyor. Artık, hakim kararı olmadan savcılar da kaçak olduğunu var saydığı kişilerin mal varlığına el koyabilecek ve idaresi için kayyum atayabilecek. Kayyum atamanın pratiklerini biliyoruz. Kayyum atanan şirketler kısa sürede iflasa götürüldü. Mala el koyma pratiği ise örgüt mallarından özel mallara kadar genişletildi.
AKP, demokrasi vaadi ile başladığı iktidar macerasında tipik polis devleti uygulamalarına demir attı. Bütün diktatörler benzer yöntemlere başvururlar. Hukuk ve yargının yerini giderek polis alır. Göstermelik yargılamalara dahi tahammül edemezler. Yargılama artık bir külfet haline gelir. Tasfiye etmek istedikleri kişilerin malına, mülküne el koyarlar, yakınlarına da suçlu muamelesi yaparlar. Onları ülkeyi terk etmeye zorlarlar. Hep yazıyorum; Türkiye adım adım bin Ali’nin Tunus’u, Mübarek’in Mısır’ı, Saddam’ın Irak’ı ve Esad’ın Suriye’sine benziyor. Tipik bir Ortadoğu ülkesine dönüşüyor.
Türkiye’de yargı devreden çıkarken, HSYK aralık ayında Avrupa Yargı Konseyleri Ağındaki (ENCJ) gözlemci statüsünden çıkarılacakmış. Avrupa Yargıçlar Birliği Başkanı, kötüleşmenin 15 Temmuz darbe girişiminden önce başladığını söylemiş. 17-25 Aralık’tan sonra yapılan değişiklerle kötüye gidişe işaret etmiş.
Artık Türkiye’nin hapishaneleri de Ortadoğu hapishanelerine benziyor. 12 Eylül’deki emniyet hücreleri gibi, iki kişilik odalara on kişi koyuyorlar. İnsanlar nöbetleşe uyuyor. Hapishanelerde hastalananlar ölüme terk ediliyor.
Bakalım davalar başlayınca neler göreceğiz? FETÖ davalarının Ergenekon davalarından daha saçma sapan olacağı şimdiden tahmin edilebilir.
Çünkü, artık işin iyice çivisi çıktı.

www.evrensel.net